Truy cập hiện tại

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết trả lời phóng vấn về các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 12

(TGAG)- Trong 3 ngày (09 đến 11/12/2019) diễn ra Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019 và những nội dung tập trung làm việc trong kỳ họp.


PV. Thưa ông, xin ông cho biết những nội dung chính mà kỳ họp lần này sẽ tiến hành thảo luận.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết: Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và ban hành nghị quyết về kinh tế - xã hội; Đồng thời, tại kỳ họp, dự kiến sẽ thông qua 28 báo cáo và 28 nghị quyết (trong đó, có 04 nghị quyết về công tác nhân sự, 01 về kinh tế - xã hội, 15 nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 04 nghị quyết lĩnh vực văn hóa - xã hội, 03 nghị quyết lĩnh vực pháp chế, 01 nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2020).

Các nghị quyết về nhân sự lần này sẽ tiến hành các thủ tục theo luật định để miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (lý do nghỉ hưu theo quy định) và miễn nhiệm 02 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (lý do chuyển công tác); Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề quan trọng khác. Cụ thể: 01 NQ về KT-XH; 15 NQ lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 03 NQ lĩnh vực pháp chế; 04 NQ lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Thảo luận, cho ý kiến các báo cáo báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 12 và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ tiến hành chất vấn và các sở, ngành liên quan trả lời chất vấn đối với 08 nhóm vấn đề liên quan đến 07 thủ trưởng các đơn vị sở, ngành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là hình thức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, của toàn thể cử tri trên địa bàn, nhất là giám sát việc thực hiện lời hứa của Thủ trưởng các cơ quan chức năng.

PV. Trong các nội dung ông vừa nêu, kỳ họp này sẽ đưa ra nhiều Nghị quyết quan trọng để đánh giá toàn diện các chỉ tiêu phát triển tỉnh nhà. Xin ông chia sẻ thêm những vấn đề này.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến một số vấn đề có tính chất tháo gỡ khó khăn cũng như thúc đẩy sự phát triển của tỉnh như:

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

- Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020.

- Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020.

- Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020. (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết)

- Nghị quyết về việc phương án phân bổ Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nghị quyết về việc thông qua Đề án chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2019 - 2025.

- Nghị quyết về việc giao số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và tạm giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020.

Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp tác động đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các thành phần kinh tế trong tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân thống nhất thông qua cũng như các chỉ tiêu của nghị quyết kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

PV. Trong các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, theo ông, các ý kiến của cử tri đã gửi gắm những vấn đề bức xúc nào để kỳ họp lần này phân tích và thảo luận?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết: Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại 134 điểm tiếp xúc tại 11 huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh, có 10.272 lượt cử tri tham dự và có 626 lượt cử tri phát biểu ý kiến liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. Tuy nhiên, nhiều cử tri cũng bày tỏ những băn khoăn, trăn trở trên nhiều lĩnh vực, mong các ngành chức năng xem xét, giải quyết như:

- Một số công trình giao thông, tuyến đường xuống cấp nhưng chậm được duy tu, sửa chữa (huyện Châu Phú, huyện Phú Tân, Huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên, huyện Châu Thành)

- Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú)

- Tội phạm ma túy An Giang diễn biến phức tạp không chỉ ở thành thị mà gần như đều khắp nông thôn (phát hiện và bắt giữ tăng 13,9% (131/115 vụ)).

- Tình hình sạt lở bờ sông (huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, thị xã Tân Châu).

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chọn những nội dung bức xúc để chất vấn các sở ngành.

PV. Với tư cách lãnh đạo HĐND tỉnh, ông có đánh giá như thế nào đối với các vấn đề mà công tác thẩm tra trước kỳ họp của các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra thực tế tại các địa phương. Trong đó, đạt và chưa đạt ở những điểm nào?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết: Việc thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết được các Ban HĐND tỉnh thực hiện đúng trình tự và thời gian quy định. Báo cáo thẩm tra đánh giá toàn diện về sự phù hợp của các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra, ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, cho ý kiến. Nhìn chung, chất lượng các báo cáo thẩm tra là kênh thông tin quan trọng, ý kiến phản biện có giá trị, giúp cho các đại biểu HĐND nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện, có thêm căn cứ để tham gia đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, tồn tại: Việc tham mưu của một số sở, ban, ngành tỉnh chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND còn chậm, nội dung còn sơ sài, chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo yêu cầu nên UBND tỉnh đã xin rút 10 tờ trình và sẽ trình tại kỳ họp gần nhất khi đã hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, cụ thể: Lĩnh vực kinh tế - ngân sách: 02 tờ trình. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 06 tờ trình. Lĩnh vực pháp chế: 02 tờ trình.

PV. Kỳ họp lần thứ 12 đóng vai trò rất quan trọng do đây là kỳ họp gần như đánh giá nhiều mặt kinh tế - xã hội tỉnh An Giang. Do vậy, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tập trung những vấn đề then chốt và xin ông chia sẻ thêm về những cải cách trong hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn trong kỳ họp này?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết: Vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung hết sức quan trọng luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo trong các kỳ họp HĐND tỉnh. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 60 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND đã đề nghị HĐND quyết định nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn, gồm các lĩnh vực: ngân sách, tài chính, nông nghiệp, y tế, lao động, tài nguyên, ma túy, tòa án, giao thông, hàng gian, hàng giả… Qua đó, đã có 15 câu hỏi liên quan đến 8 nhóm vấn đề chất vấn, cụ thể: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh An Giang; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Có thể nói, chất vấn và trả lời chất vấn là một hoạt động sinh hoạt dân chủ trong các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tuy nhiên với quỹ thời gian không nhiều, do vậy các cơ quan nhận được câu chất vấn của đại biểu phải có trách nhiệm chuẩn bị giải trình trước kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ngành phải trả lời thẳng vào vấn đề và đưa ra được những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để khắc phục những vấn đề tồn tại mà cử tri còn băn khoăn; đồng thời cam kết những nội dung hứa trước nhân dân và hứa trước cử tri về thời gian thực hiện của mình. Đó cũng là điều kiện để nhân dân cử tri xem xét giám sát, đồng thời qua đó có sự đánh giá trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện của các ngành địa phương và trong quá trình giải trình chất vấn, trả lời chất vấn sẽ có sự trao đổi qua lại giữa đại biểu HĐND tỉnh với các ngành. Do đó, cần phải đòi hỏi sự chuẩn bị cũng như thái độ trách nhiệm của từng thủ trưởng các ngành, địa phương trước nhân dân.

PV. Cuối cùng, ông có đôi lời nào gửi gắm với cử tri tỉnh nhà trước khi kỳ họp diễn ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết: Qua tiếp xúc cử tri và thảo luận tổ tại huyện, thị xã, thành phố, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, chọn lọc và tổng hợp kịp thời gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành trả lời cho bà con cử tri biết. Từ nay đến kỳ họp HĐND tỉnh, rất mong bà con cử tri phản ánh những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và một số vấn đề khác qua đường dây nóng của kỳ họp HĐND tỉnh với số điện thoại 02963.852.289.

Sau kỳ họp HĐND tỉnh, sẽ là kỳ họp của HĐND huyện, thị xã, thành phố rất mong bà con cử tri tiếp tục phản ánh những nội dung, phương án khả thi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV. Xin cảm ơn ông!

PV.HT - Đài PTTHAG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29353977