Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn huyện Tri Tôn họp đóng góp nội dung các văn kiện trình tại kỳ họp cuối năm 2019

(TGAG)- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị số 07 huyện Tri Tôn đã tổ chức họp để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua đó, các ý kiến tập trung thảo luận đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đề nghị tỉnh tiếp tục hồ trợ huyện đầu tư các xã Lương An Trà, Tân Tuyến, huyện Tri Tôn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; khi thực hiện quy hoạch Dự án các hồ chứa nước cần quy hoạch đường vòng quanh hồ để thuận lợi công tác tuần tra bảo vệ hồ, giải quyết vấn đề môi trường; nâng cấp, mở rộng hoặc duy tu sửa chữa đường Đường tỉnh 949; hỗ trợ nâng cấp, mở rộng đường ĐH.81 (Ba Chúc - Sóc Tức); duy tu, sửa chữa đường đường tỉnh 958.


Có ý kiến đề nghị tỉnh có kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non trong toàn tỉnh để có giải pháp, chính sách thu hút giáo viên mầm non về công tác tại các trường công lập, địa bàn khó khăn, dân tộc, vì hiện nay công tác tuyển dụng rất khó khăn; hoặc có kế hoạch tuyển sinh đào tạo để đáp úng yêu cầu giảng dạy. Tri Tôn là huyện khó khăn và có đông đồng bào dân tộc Khmer, đề nghị tỉnh ưu tiên đầu tư trang thiết bị, phòng chức năng, nếu chờ thực hiện lồng ghép vào chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì huyện gặp nhiều khó khăn về nâng cao chất lượng giáo dục so với mặt băng chung của tỉnh.

Đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng 3 trạm y tế xã: An Tức, thị trấn Tri Tôn và Châu Lăng, hiện xuống cấp, không đảm bảo công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế Quốc gia tại địa phương.

Nhìn chung, việc thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm 2019 sẽ góp phần cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, xác định tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong năm 2020 và những năm tiếp theo/.  

Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15190585