Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng những tháng còn lại của năm 2015

(TGAG)- Từ đầu năm đến nay  các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã tập trung phản ánh các sự kiện chính trị trọng đại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trong tỉnh.

Nổi bật đó là tuyên truyền các hoạt động đón Tết cổ truyền Ất Mùi 2015, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng (3/2), 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống đất đất nước (30/4), ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer; Ngày hội văn hóa đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang 2015, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần VI-2015...; đặc biệt đã tuyên truyền sâu rộng về Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê là di tích quốc gia đặc biệt và Lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; phản ánh được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, vấn đề thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ; phổ biến những kinh nghiệm làm ăn, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp; những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, an sinh xã hội; công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng đời sống văn hóa...

Có thể thấy kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền những tháng đầu năm của các cơ quan thông tin đại chúng là rất quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên trong công tác tuyên truyền vẫn còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi các cơ quan thông tin đại chúng phải quan tâm cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới.

Công tác tuyên truyền về mặt hình thức thì rất thu hút người xem, thông tin nhiều, phong phú, đa dạng nhưng thiếu tập trung, nhất là việc giải quyết những vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Nội dung tuyên truyền chưa sâu như: giáo dục phẩm chất đạo đức và lối sống, đấu tranh chống các tiêu cực của xã hội, của bộ máy Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về văn hóa so với kinh tế chưa ngang tầm, thường chỉ dừng ở mức độ phản ánh, nên nhiều thông tin bị rập khuôn, ít đi sâu phân tích, bình luận, đánh giá và dự báo tình hình. Chưa thường xuyên tuyên truyền định hướng trong lĩnh vực hưởng thụ văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ, nhất là đối với lớp trẻ đang có những biến đổi lối sống đáng lo ngại; công tác tuyên truyền xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình trong toàn tỉnh trên các lĩnh vực chưa được phát huy đúng mức...

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu thông tin đa chiều, đa lĩnh vực. Các cơ quan thông tin đại chúng cần thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, chú trọng nội dung tin, bài; đầu tư những bài chính luận ngắn gọn, sắc sảo, có sức thuyết phục, có tính chiến đấu cao kịp thời bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên biểu dương, cổ vũ những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; thông tin đầy đủ, liên tục các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng những tháng còn lại của năm 2015, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong nhiệm kỳ tới để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015; thông tin tuyên truyền kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII...

Thông tin tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trong tỉnh; phản ảnh các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật... Tăng cường thông tin tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm quan trọng như: 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh (26/8/1945 - 26/8/2015); 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940)...

MAI HÂN
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9895691