Truy cập hiện tại

Đang có 373 khách và không thành viên đang online

Hội thảo lấy ý kiến quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(TGAG)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Tại hội nghị, đại diện Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức GIZ (là cơ quan đối tác của An Giang trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu) tham gia đóng góp những phương thức và nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai - thích ứng biến đổi khí hậu và dịch vụ hệ sinh thái vào nhiệm vụ quy hoạch tỉnh. Đồng thời, nghe các ý kiến phản biện của Thạc sĩ Lê Minh Tùng, Chủ tịch Hội Liên hiệp khoa học-kỹ thuật và Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Tri Khiêm, Trưởng khoa Kinh tế Đại học Nam Cần Thơ và các thông tin từ những chuyên gia phản biện. Đây là nội dung hết sức quan trọng, vừa mang tính thời sự và vừa mang tính cấp bách; giúp công tác lập quy hoạch tỉnh đạt chất lượng, khả thi, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội An Giang bền vững; làm cơ sở khoa học hữu ích trong quá trình xây dựng và triển khai quy hoạch tỉnh.Theo quy hoạch, tỉnh thực hiện 19 nhiệm vụ: phân tích đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị, nông thôn; xác định quan điểm, mục tiêu tầm nhìn chiến lược, phương hướng phát triển, quy hoạch xây dựng... nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh, bền vững.Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh: đây là lần thứ 2 UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến để đến tháng 12/2020 hoàn chỉnh triển khai quy hoạch đúng quy định của Luật quy hoạch. Việc quy hoạch giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Qua đó, đẩy nhanh việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31376500