Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019)

(TGAG)- Đây là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu làm rõ cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang, tấm gương hy sinh anh dũng và những công hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời làm sâu sắc những phẩm chất đạo đức cao đẹp, ý chí cách mạng kiên cường, mẫu mực của người đảng viên cộng sản Hoàng Văn Thụ; góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trọn đời vì nước, vì dân của đồng chí Hoàng Văn Thụ để các thế hệ hôm nay noi theo.

Tấm gương hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đồng chí Hoàng Văn Thụ đã trở thành biểu tượng cao đẹp, mãi mãi được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin yêu và kính phục. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ, chúng ta nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu noi gương đồng chí, xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp.H.B
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17573106