Truy cập hiện tại

Đang có 132 khách và không thành viên đang online

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019

(TUAG)- Trong 2 ngày 30 - 31/10/2019, tại Hội trường tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019; đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện, thị, thành phố cùng sự tham dự của 250 đại biểu chính thức về dự. Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham dự và chỉ đạo Đại hội.Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang giai đoạn 2014-2019.An Giang thuộc tỉnh miền Tây Nam bộ, thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là tỉnh vừa có đồng bằng, vừa có núi và có đường biên giới dài gần 100 km, giáp với 02 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Camphuchia), An Giang có 11 đơn vị hành chính, gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện và 888 khóm, ấp; 38 xã có đồng bào dân tộc thiểu số. Dân số toàn tỉnh tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là  1.908.352 người, trong đó dân tộc kinh chiếm đa số (1.815.712 người, chiếm 95,15%), kế đến là dân tộc Khmer (75.878 người, chiếm 3,98%), dân tộc Chăm (11.171 người, chiếm 0,59%), dân tộc Hoa (5.233 người, chiếm 0,27%), còn lại là các dân tộc thiểu số khác.


Thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; các ngành liên có sự phối hợp khá chặt chẽ trong việc chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, từ đó tình hình kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến tích cực.

Việc thực hiện chính sách chuyển đổi nghề, tạo việc làm trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả, nhất là có sự dịch chuyển nguồn lao động từ nông thôn lên các đô thị lớn và các khu công nghiệp tập trung điều kiện cho đồng bào có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, hòa nhập cộng đồng và vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2014 đến nay, đào tạo nghề cho trên 5.476 người dân tộc thiểu số. Từ năm 2016 (áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 27,46% (7.295 hộ) giảm còn 16% (4.338 hộ) vào cuối năm 2018; bình quân trong 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,8%/năm. Ý thức học tập và số lượng học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp học không ngừng nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, đội ngũ cán bộ, các cơ sở y tế, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được tăng cường tốt hơn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến hầu hết khóm, ấp trong tỉnh đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần 11.300 hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 41,85% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh vay vốn trên 162 tỷ đồng để phát triển sản xuất; đảm bảo cho 100% đối tượng học sinh con hộ nghèo được đến trường và hưởng chế độ chính sách hỗ trợ giáo dục. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống được đảm bảo, phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được đồng bào hưởng ứng tích cực. Từ đó tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống dân tộc tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các đơn vị, cá nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu báo cáo tham luận trong thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải gửi lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp nhất đến toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác dân tộc; tỉnh cần quan tâm thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng thành chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân. Tập trung thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các dân tộc, vùng miền; giảm dần, tiến tới không còn địa bàn và đối tượng đặc biệt khó khăn. Gia tăng đầu tư nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực xã hội khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là đường giao thông liên vùng, kết nối với các vùng phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ở địa bàn vùng dân tộc, ở các trường dân tộc nội trú, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số, có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; nâng cao dân trí; phát huy vai trò của trưởng ấp, chức sắc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu vươn lên chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng dân tộc, hỗ trợ hướng dẫn hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các điển hình tiên tiến.

Đẩy mạnh thông tin truyền thông, hỗ trợ và nâng cao mức tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm: y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý… Phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, mang bản sắc của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Từng bước hạn chế, xóa bỏ các thủ tục tập quán, lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường công tác đối ngoại với các tỉnh bạn Campuchia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.


Đại hội đã chọn cử 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua (giai đoạn 2014-2019), tại Đại hội, 05 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Bằng khen; 20 tập thể, 90 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019 đã thành công tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Là biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc là dịp để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu trong toàn tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc.

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18090964