Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Hải quan và Biên phòng An Giang ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới

(TGAG)- Chiều 30/10, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục Hải quan An Giang đã tổ hội nghị triển khai và ký kết Kế hoạch phối hợp về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động số 3929/QC-BĐBP-TCHQ ngày 4/9/2019 giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan.Theo đó, thời gian tới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục Hải quan An Giang sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Tư lênh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan những chủ trương chính sách, pháp luật, biện pháp tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác biên phòng và công tác hải quan; hai bên thường xuyên trao đổi tình hình, đảm bảo sự phối hợp thông nhất trong công tác quan lý, kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Trong trường hợp có vướng mắc, hai bên phải kịp thời cùng báo cáo cấp trên để xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, hai bên tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch cụ thể của tháng, quý, năm nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật theo quy định; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, hai bên phối hợp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa Asean theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan; hai bên có trách nhiệm phối hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, công chức, chiến sĩ của mỗi bên; hàng năm, hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện kê hoạch phối hợp của các đơn vị cơ sở trực thuộc; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo thẩm quyền và thủ tục của mỗi bên.Tại lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn đã biểu dương những thành tích mà hai lực lượng đã đạt được trong thời gian qua.
Đồng thời, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục Hải quan An Giang cũng nhận định, tình hình hoạt động của các loại tội phạm như xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, ngoại tệ, buôn lậu, gian lận thương mại… qua cửa khẩu, biên giới An Giang tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Do vậy, thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục quán triệt triển khai quy chế phối hợp mới, đặc biệt là quán triệt chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện quy chế ở các cấp. Coi việc phối kết hợp giữa hai lực lượng là yêu cầu tự nhiên, khách quan và thiết thực, đồng thời là cơ sở quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn cho rằng, xuất phát từ tình hình, diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới và trên thế giới ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thời gian tới, với trọng trách được giao, lực lượng hải quan - biên phòng An Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiên nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp trong công tác quản lý, kiểm soát xuât khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vị phạm pháp luật cử cửa khẩu, khu vực biên giới và khu vực cửa khẩu cảng Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên của hai bên về quy chế hoạt động; đồng thời đề cao trách nhiệm của hai bên trong phối hợp, đưa công tác phối hợp giữa Hải quan và Biên phòng ngày càng toàn diện, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.

Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30188541