Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

An Giang tuyên dương các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(TUAG)- Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019), trong hai ngày 10 và 11/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ XVIII, giai đoạn 2016 - 2019 với chủ đề “Chuyển đổi sản xuất hiệu quả thích ứng với thị trường”; đồng thời, phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2021.


Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng hơn 500 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,5 triệu hộ nông dân toàn tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết, qua 18 kỳ Đại hội, chất lượng phòng trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang ngày càng được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng; lực lượng nông dân đăng ký tham gia ngày càng tăng cao qua từng năm; nhiều mô hình hay, cách làm hiểu quả ngày càng lan tỏa và được nhân rộng trên địa bàn dân cư, giúp nông dân vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên khá, giàu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.


Trong giai đoạn 2016-2019, mặc dù tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp không ít khó khăn do biến đổi khí hậu, thời tiết hạn hán, xâm ngập mặn, tình trạng sạt lở, giông bão, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi... nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND cùng nổ lực của các ngành, các cấp, nông nghiệp An Giang vẫn trụ vững, khẳng định vai trò bệ đỡ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với nhiều mô hình mới, hiệu quả. Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời cùng Ngành Nông nghiệp, các sở, ngành liên quan ký kết nhiều chương trình, kế hoạch; tuyên truyền, vận động nông dân - nhất là nông dân giỏi tích cực đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất trong cánh đồng lớn, phát triển kết hợp du lịch nông nghiệp, thực hiện Nghị định 41/NĐ-CP, 42/NĐ-CP, 35/NĐ-CP và Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện tốt chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới… góp phần giúp nông dân an tâm sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tổng doanh thu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh đạt trên 11.525 tỷ đồng, hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng/hộ/năm, hộ có thu nhập cao nhất 26,250 tỷ đồng/hộ/năm, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh. Những hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh đã hướng dẫn giúp đỡ cho gần 324.239 lượt hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất và đóng góp xây dựng nông thôn mới trị giá gần 66,875 tỷ đồng, với hơn 411.103 ngày công lao động.


Kết quả xét chọn cho thấy, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đã thay đổi đáng kể, tỉ lệ nông dân giỏi về các mô hình kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, các ngành nghề mới đã xuất hiện khá nhiều ở nông thôn, cụ thể như: Mô hình độc canh lúa giảm 0,6%; các mô hình làm vườn, đa canh, trang trại và xây dựng nông thôn tăng cao.

Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh An Giang có 1.289.490 lượt cá nhân và 1.415 lượt tập thể đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Riêng năm 2019, toàn tỉnh có 100.572 hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, qua xét chọn đã công nhận 83.373 cá nhân và 116 tập thể giỏi ở 3 cấp, trong đó, cấp tỉnh 8.640 cá nhân và 49 tập thể, cấp huyện 20.244 nông dân, cấp xã 53.468 nông dân. Đặc biệt, kết quả xét chọn năm nay, số nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tương đối cao so với kế hoạch. Đây là những nông dân giỏi tiêu biểu khắp các nơi trong tỉnh đã mạnh dạng chuyển đổi sản xuất, qua đó đã tạo ra giá trị sản phẩm nông nghiệp rất lớn, giải quyết công ăn việc làm đáng kể cho người lao động và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, góp phần quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


Nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cao được nông dân ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Tổ hợp tác sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP xã Mỹ An, huyện Chợ Mới; Tổ hợp tác trồng cây ăn trái, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn; Tổ hợp tác sản xuất nấm bào ngư, xã An Hòa huyện Châu Thành; như hộ ông La Tráng Kiện, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, trồng rau màu trong nhà lưới kết hợp nuôi ong mật với tổng doanh thu đạt trên 1,5 tỷ đồng/năm.

Các mô hình như: kinh tế hợp tác tham gia “cánh đồng lớn”, chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, sản xuất đa canh, chăn nuôi bò, thủy sản, phát triển kinh tế trang trại, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp,... từng nước được nhân rộng, tạo nhiều thuận lợi cho nông dân tỉnh nhà phát triển kinh tế, mang lại lợi nhuận đáng kể cho hộ các hộ nông dân yên tâm sản xuất do đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập của nông dân. Điển hình như: ông Nguyễn Thành An, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn với tổng doanh thu 5 tỷ đồng/năm; Đinh Thành Nam xã Hòa An, huyện Chợ Mới với tổng doanh thu 9,245 tỷ đồng/năm; Lâm Văn Trung xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành với tổng doanh thu 5,544 tỷ đồng/năm; mô hình tiêu thụ nông sản, kinh doanh nông nghiệp của ông Phan Văn Thụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn với tổng doanh thu 26,250 tỷ đồng/năm,...

Về công tác phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2021, ông Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết, các cấp Hội sẽ phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua qua, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để hội viên nông dân hiểu rõ mục đích, lợi ích của việc tham gia thực hiện phong trào, từ đó hăng say lao động, sản xuất, vượt lên khó khăn, không ỷ lại, phấn đấu thoát nghèo và làm giàu chính đáng.


Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật; không ngừng nâng cao trình độ sản xuất thâm canh và kiến thức quản lý thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp và công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý Hội Nông dân tỉnh An Giang thời gian tới tập trung vào các vấn đề liên kết, hợp tác, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo; gắn dạy nghề với giải quyết việc làm cho nông dân; phát triển Hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Đặc biệt, cần phối hợp với các tổ chức, đoàn thể giúp nông dân tiếp cận các nguồn tín dụng, vốn vay ưu đải để đầu tư phát triển sản xuất, vận động bà con nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu của thành phố theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao; xác định thế mạnh của từng địa bàn thành phố, thị xã và huyện để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thu đua sản xuất; nghiên cứu xây dựng các mô hình “Hội quán nông dân” – nơi bà con nông dân trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm sản xuất cũng như cách làm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới mà các hộ nông dân xản xuất – kinh doanh giỏi làm nòng cốt.

Cùng với đó, cần phối hợp với các địa phương tổ chức vận động hội viên mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi; tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hoá lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, gắn với thương hiệu sản phẩm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỹ niệm chương  “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 69 cá nhân tiêu biểu của tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 304 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 7 tập thể va 168 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019./.
 
Công Mạo
Nguồn: www.angiang.dcs.vn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253579