Truy cập hiện tại

Đang có 185 khách và không thành viên đang online

Nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên

(TGAG)- Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hiện dân số trên địa bàn tỉnh là 1.908.352  người, trong đó thanh niên từ đủ 16 đến 30 tuổi có gần 351.250 người, chiếm 18,4% dân số toàn tỉnh. Trong đó thanh niên dân tộc Khmer, Chăm, Hoa là 30.650 thanh niên chiếm tỷ lệ 8,7%. Đây là lực lượng to lớn góp phần tích cực trong quá trình tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh nhà.


Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Năm năm qua, dù gặp không ít những khó khăn thách thức nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm của Ủy ban Hội các cấp; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ của các ngành và vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã không ngừng nỗ lực thông qua tổ chức các hoạt động để triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và công tác “Xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu và 03 công trình thanh niên của nhiệm kỳ.

Nổi bật như: Phối hợp cất mới và sửa chữa 206 căn nhà cho hội viên, thanh niên với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng; thực hiện 466 km đoạn đường thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Khám, cấp thuốc cho hơn 56.703 lượt người dân trong tỉnh và nhân dân ở hai tỉnh giáp biên là Tàkeo, Kandal (Campuchia) với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng; vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện được trên 19.000 đơn vị. Ngoài ra còn hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ vay vốn (hoặc cấp vốn từ nguồn của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp) cho 165 hộ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và thoát nghèo bền vững. Các sở Hội cũng đã cùng các ngành tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 98.000 người, dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 13.300 người, giới thiệu việc làm cho hơn 29.900 người. Đặc biệt, các cấp hội ở cơ sở cùng với Đoàn đã đăng ký nhận cảm hóa, giúp đỡ cho trên 2.000 đối tượng thanh niên chậm tiến, hoàn lương được công nhận tiến bộ...

Chính từ những hoạt động, phong trào thiết thực đó đã góp phần hun đúc, cổ vũ tinh thần cho hội viên; tạo môi trường thuận lợi cho hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thành lập mới 157 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên, phát triển mới 97.148 hội viên, tiến hành xóa tên 132.513 hội viên quá tuổi, đi làm ăn xa ngoài tỉnh. Hiện tại, toàn tỉnh hiện có 85.422 hội viên đang sinh hoạt tại 6.209 câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vẫn còn những khó khăn và thách thức đó là: Vai trò giáo dục, định hướng của Hội với thanh niên chưa hiệu quả; hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên chưa đáp ứng kịp nhu cầu của thanh niên; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức của Hội còn chưa bền vững, chưa tách biệt với của Đoàn; cán bộ Hội ở một số nơi còn yếu và thiếu, nhất là ở khóm, ấp; Tình trạng thanh niên di cư đi làm ăn xa cũng ảnh hưởng lớn đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức...


"Thanh niên Chợ Mới xung kích, khởi nghiệp, sáng tạo vì quê hương giàu đẹp".

Với phương châm đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua xây dựng tổ chức, qua triển khai các phong trào hành động cách mạng và các cá nhân tiêu biểu, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ tới phải không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên với những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, nhiệm kỳ tới phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được duy trì thực hiện, mỗi cấp bộ Hội cần quán triệt tinh thần cốt lõi của phong trào là khơi dậy, cổ vũ mạnh mẽ lòng yêu nước trong hội viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác học tập, chuyên cần rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức, yêu lao động, phấn đấu trở thành công dân tốt; luôn thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ để sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thứ hai, về chương trình “Đồng hành với thanh niên”, trong bối cảnh tình hình và nhiệm vụ mới, đòi hỏi tổ chức Hội và người cán bộ Hội phải luôn gắn bó mật thiết với thanh niên, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời định hướng, giáo dục. Tiếp tục cổ vũ thanh niên phát huy tính sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, ý chí làm giàu chính đáng; làm cầu nối đưa các hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nguồn vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của thanh niên; tăng cường hỗ trợ thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến; kịp thời biểu dương và tôn vinh thanh niên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích để nâng cao đời sống tinh thần, hướng đến xây dựng người thanh niên phát triển toàn diện.

Thứ ba, về thực hiện chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”, với phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức hoặc hoạt động của Hội”, đặt mục tiêu đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả các đối tượng thanh niên lên hàng đầu. Phấn đấu tập hợp vào tổ chức Hội đội ngũ thanh niên ưu tú, có uy tín để lôi kéo, dẫn dắt, định hướng cho thanh niên.

Để tiếp tục nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, đòi hỏi Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, tích cực phối hợp cùng với tổ chức Đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đến công tác Hội và phong trào thanh niên.

PHAN DUY BẰNG
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16709843