Truy cập hiện tại

Đang có 297 khách và không thành viên đang online

Báo chí tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TUAG)- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới chỉ rõ:

​Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới chỉ rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…Để đạt được mục tiêu trên, các ngành các cấp, các binh chủng tuyên truyền, các trường chính trị cần phối hợp chặt chẽ trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trên không gian mạng nhằm kịp thời phản bác những thông tin sai lệch, thù địch, độc hại… từ đó, định hướng dư luận xã hội đúng đắn, xây dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong tiến trình kiến tạo đất nước. Hiện nay cả nước nói chung, An Giang nói riêng đang chuẩn bị mọi mặt cho đại hội Đảng các cấp, đây là thời điểm toàn đảng – toàn dân và toàn quân tập trung sức lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch 5 năm của một nhiệm kỳ đại hội và đây cũng là thời cơ để kẻ xấu lợi dụng “thêu dệt” nói xấu Đảng, bôi nhọ chính quyền. Những năm qua cả hệ thống chính trị luôn đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; đổi mới việc học tập nghị quyết của Đảng, rút ngắn thời gian, mở rộng đối tượng tham gia, hạn chế dần tình trạng tam sao thất bản; tổ chức nhiều cuộc đấu tranh trực diện; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của người dân ở từng địa bàn, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, răn đe tội phạm hiệu quả…Tuy nhiên, hiện nay trên internet và mạng xã hội vẫn thường xuyên xuất hiện những thông tin giả, độc, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử… mặc dù chúng ta đã có nhiều nỗ lực phản bác, gỡ bỏ. Do vậy, đội ngũ những người làm báo – những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng - cần tích cực hơn, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền và phản tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng. Cả nước hiện có 844 cơ quan báo in (184 báo, 660 tạp chí), 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập, 67 đài phát thanh, truyền hình; số nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo19.166 người, số hội viên Hội Nhà báo là 23.893 người. Đặc biệt, đa số cơ quan báo chí là tòa soạn đa phương tiện (có đầy đủ các loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử) - nếu đồng tâm hiệp lực, được tổ chức chặt chẽ, tác nghiệp có bài bản chắc chắn sẽ tạo lập được môi trường mạng xã hội lành mạnh…

Cùng với sự nỗ lực tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo, cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các trường chính trị, trên các phương tiện truyền thông; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại… sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.../.

TÂN VĂN
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
13063877