Truy cập hiện tại

Đang có 163 khách và không thành viên đang online

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện

(TGAG)- Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang được thành lập ngày 26/8/1945. Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đã và đang ra sức thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện.

Thực hiện lời Bác dạy “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”, một lòng một dạ “Trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, LLVT tỉnh An Giang luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật gần đây là đã tham mưu ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế của tỉnh phát triển, các tiềm lực ngày càng vững mạnh, thế trận quân sự - an ninh không ngừng được củng cố, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang ngày càng cao, nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng nâng cao, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và hoạt động phá hoại của các thế lực phản động, thù địch.

Hoạt động phối hợp giữa LLVT địa phương với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội từ biên giới đến nội địa. Công tác đối ngoại với nước bạn Campuchia được quan tâm gắn chặt đối ngoại quân sự với hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật gắn với giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của  Quân đội, nhất là học tập và làm theo lời Bác dạy về ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, đề cao tính kỷ luật và tác phong chính quy, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: LLVT địa phương tỉnh phát động “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”. Đoàn thanh niên LLVT tỉnh tổ chức tọa đàm “Sĩ quan trẻ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tuổi trẻ LLVT địa phương tỉnh đã có hơn 40 mô hình, đề tài sáng kiến, cải tiến phục vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Những sáng kiến này đều được hội đồng nghiệm thu tỉnh và Quân khu ghi nhận đồng thời được đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần tăng năng suất, hiệu quả công tác và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ngân sách chung.

Thực hiện lời Bác dạy về quý trọng và thương yêu nhân dân, vun đắp tình đoàn kết quân dân và tình thương yêu đồng chí, đồng đội, những năm qua, LLVT địa phương tỉnh luôn duy trì tốt các chế độ sinh hoạt như: đối thoại dân chủ cơ sở, ngày chính trị văn hóa tinh thần… Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ. Từ năm 2014 đến nay Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng được 400 căn với số tiền trên 17,814 tỷ đồng. Các mô hình, cách làm hay như: Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh với mô hình “Nghĩa tình đồng đội”: vận động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn LLVT địa phương tỉnh tham gia đóng góp hàng tháng (theo phân cấp) từ 1 ngàn đến 3 ngàn đồng/tháng, hàng năm xây tặng từ 5 đến 6 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình đồng đội”. Trung đoàn 892 với mô hình “Nghĩa tình đồng đội, ấm tình hậu phương”, qua 4 năm đã vận động được 759 triệu đồng hỗ trợ, giúp đỡ 103 gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn. Ban CHQS thành phố Châu Đốc với mô hình “Vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà cho lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị khó khăn về nhà ở” đã vận động hỗ trợ 14 căn nhà với số tiền 470 triệu đồng. Hội phụ nữ cơ sở với mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình” vận động các chị em hùn vốn xoay vòng, với mức 1 triệu đồng/người/tháng, ưu tiên cho những chị có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trước, người ít khó khăn sẽ hỗ trợ sau. Đã có 40 chị em tham gia, bình quân mỗi chị em được hội hỗ trợ 20 triệu đồng/người/năm. Đoàn thanh niên LLVT địa phương tỉnh với mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, đã vận động hỗ trợ xây tặng 02 căn nhà cho cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 100 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và đoàn thể vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào thi đua “LLVT địa phương tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay LLVT địa phương tỉnh đã ký kết được 38 xã, đã có 19 xã đạt 19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 15 đến 17 tiêu chí. Thực hiện phong trào thi đua “LLVT địa phương tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Bộ CHQS tỉnh đã đăng ký tham gia hỗ trợ 1 huyện, 22 đơn vị cấp xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay đã có 8 xã hoàn thành 5 nhóm theo đăng ký, đạt 12 tiêu chí.

 Thông qua các đợt huấn luyện dã ngoại, các hoạt động hội trại “Xuân biên giới”, “Du khảo về nguồn”, “Tết Quân - Dân”... LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: cất mới, sửa chữa nhà, làm đường giao thông nông thôn, tặng quà, khám, chữa bệnh giúp dân. LLVT địa phương tỉnh luôn kịp thời có mặt khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân, qua đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và LLVT.

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với LLVT địa phương đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tu dưỡng đạo đức, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt thường xuyên nêu cao vai trò gương mẫu, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả tốt nhất. Trong thời gian tới đây, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT địa phương tiếp tục nghiên cứu, vận dụng lời Bác dạy trong Di chúc  vào từng chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Qua đó tự thân từng cán bộ, chiến sĩ sẽ xây dựng ý chí phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá BÙI HỒNG LỰC
TUV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

__________________________
Bài đăng trên TTCTTT số 8/2019
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35163015