Truy cập hiện tại

Đang có 407 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong Công đoàn

(TGAG)- Sáng 24-6, tại Hội trường tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP) và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 liên quan đến tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, tuyên truyền tại Hội nghị.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh công tác tại địa bàn TP. Long Xuyên; cán bộ chuyên trách cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên. Tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố, đại biểu tham dự gồm Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động cấp huyện, cán bộ công đoàn chuyên trách, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ chuyên trách Công đoàn các Khu Công nghiệp…


Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã tập trung tuyên truyền một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay; cơ hội và thách thức của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập CPTPP; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới công nhân và hoạt động công đoàn. Cũng theo đồng chí, Công đoàn Việt Nam cần tuyên truyền về nội dung, thời cơ và thách thức của CPTPP đến cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, để Công đoàn Việt Nam thật sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của tổ chức Công đoàn; xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ Công đoàn, chất lượng đội ngũ công nhân lao động từng bước đáp ứng yêu cầu…
Tin, ảnh: GIA KHÁNH
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27163195