Truy cập hiện tại

Đang có 548 khách và không thành viên đang online

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH

(TGAG)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Bác nhấn mạnh, bổn phận của mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, giàu nghèo, lớn nhỏ, bất kể làm việc gì, cũng phải thi đua. Thi đua làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều để đạt được thắng lợi trong kháng chiến và kiến quốc, bởi vì “thi đua chính là yêu nước” và những ai yêu nước thì phải thi đua.

Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã thực hiện tốt vai trò đòn bẩy, tạo động lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước thông qua việc gắn kết chặt chẽ với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho phong trào có nội dung và khí thế sôi nổi, rộng khắp, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn cho đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.

Tiếp nối những thành quả đạt được, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới. Nhiều phong trào được Thủ tướng Chính phủ phát động trong cả nước như: phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân Việt Nam; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; phong trào “Thanh niên lập nghiệp” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; phong trào “Thi đua Quyết thắng”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Quân đội nhân dân; các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; v.v…

Tại An Giang, những năm qua, các phong trào thi đua đã đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh. Có rất nhiều mô hình, cách làm hay đã và đang được nhân rộng như tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân xã, phường; công tác Dân vận khéo “nghe dân nói, nói dân tin”; lắp đặt camera an ninh; mô hình tổ, đội tình nguyện thi công cầu, đường gắn với vận động xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn; bếp ăn tình thương; mô hình bốn không (không có học sinh bỏ học giữa chừng, hộ gia đình không có lăng quăng, không tệ nạn xã hội, không tai nạn giao thông); mô hình “Ươm mầm tài năng”; “Chia sẻ cảnh đời bất hạnh”; mô hình “Quầy hàng miễn phí cho người nghèo”, “Gian hàng không đồng”, “Tổ phụ nữ đảm đang”, “Ngôi nhà an toàn”, “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”,... đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. Riêng năm 2018, thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực, An Giang đã hoàn thành và vượt 12/13 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân, trong đó có 05 chỉ tiêu kinh tế và 07 chỉ tiêu văn hóa xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 6,52%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 3.441,9 nghìn đồng/người/tháng. Cơ cấu kinh tế năm 2018 tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các lĩnh vực cải cách hành chính và an sinh xã hội đã được cải thiện mạnh mẽ, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân và doanh nghiệp.

Bước sang năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Theo đó, các phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các phong trào thi đua phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nhiệm vụ thi đua năm 2019 phải hướng đến các mục tiêu như: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch An Giang trong và ngoài nước; xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa; phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;...

HUỲNH THỊ DIỄM CHÂU
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
___________________________
Bài đăng trên TTCTTT số 6/2019
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27059016