Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” thị xã lần thứ VI (2014-2019)

(TGAG)- Ngày 07/6/2019, Hội Cựu chiến binh thị xã Tân Châu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” thị xã lần VI (2014-2019). Đến dự có ông Trần Nghi Tường – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh An Giang, ông Huỳnh Quang Ngự - Phó bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu.

05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “CCB Gương mẫu” thị xã Tân Châu được tổ chức chặt chẽ, triển khai sâu rộng trong Hội, hoạt động có hiệu quả, là động lực thúc đẩy mọi tập thể và cá nhân hăng hái thi đua lập được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động của Hội. Các cấp Hội đã triển khai thực hiện chỉ 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác được tên 385 cuộc có gần 6.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham dự. Từ đó, xuất hiện những mô hình tiêu biểu như mô hình nuôi bò vỗ béo xã Phú Vĩnh, mô hình vườn ao chuồng xã Vĩnh Xương, mô hình góp vốn xoay vòng phường Long Hưng, mô hình hủ gạo tình thương, vận động xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ khó khăn về nhà ở xả Vĩnh Xương… Bên cạnh, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến hơn 11.000 m2 đất, đóng góp hơn 04 tỷ 700 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, bắt cầu qua kênh rạch. Trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần hội viên, các cấp Hội đã cất mới và sửa chữa gần 150 ngôi nhà, xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi gần 400 triệu đồng…
    
Giai đoạn 2019-2024, Hội Cựu chiến binh thị xã Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành đòn bẩy, động lực thúc đẩy mọi hoạt động của Hội; phát huy những kết quả đạt được trong 05 năm qua, từng cấp Hội khắc phục những mặt yếu, động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý thức tự giác, giữ gìn và phát huy phẩm chất tuyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, học tập và thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kết hợp tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời củng cố chấn chỉnh những mặt hạn chế yếu kém, xử lý nghiêm những sai phạm.


Tại đại hội đã phát động thi đua phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 và trao tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” 2014-2019.

Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
11573306