Truy cập hiện tại

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

Công an tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền miệng năm 2019

(TGAG)- Sáng 23/5/2019, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho báo cáo viên và cấp ủy các chi, đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương. Thượng tá Võ Văn Chỉnh, Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh đã đến dự và phát biểu khai mạc.


Thượng tá Võ Văn Chỉnh, Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh phát biểu khai mạc

Các học viên tham dự tập huấn

Qua một ngày tập huấn, các học viên đã được đồng chí Lê Chí Thành, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những “Kỹ năng và kinh nghiệm để tổ chức tốt một buổi tuyên truyền miệng”, đồng thời các báo cáo viên của Công an tỉnh cũng đã chia sẻ “Một số vấn đề cần lưu ý khi cán bộ, chiến sĩ sử dụng và tham gia mạng xã hội” và “Một số kỹ năng về cung cấp thông tin cho báo chí” cho các học viên. Từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ nắm bắt được các kỹ năng về tuyên truyền miệng; về phản ánh dư luận xã hội; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội hiện nay...


Đồng chí Lê Chí Thành, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt Chuyên đề “Kỹ năng và kinh nghiệm để tổ chức tốt một buổi tuyên truyền miệng”

Những kiến thức, kinh nghiệm được lĩnh hội qua lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của Công an các đơn vị, địa phương trong việc truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân trước những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trong xã hội, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: Tiến Tầm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15538599