Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

(TGAG)-Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng giao, không ngại khó khăn gian khổ, thật sự là hạt nhân chính trị, là đội dự bị tin cậy của Đảng.


Đoàn viên tham gia Giải việt dã truyền thống kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn 26/3.

Tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ nước nhà nói chung, tuổi trẻ An Giang nói riêng đã và đang tích cực “xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như mong ước Bác Hồ đã dặn trong Di chúc. Những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thế hệ trẻ. Trên cơ sở quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các tổ chức cơ sở Đoàn trong tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Nỗ lực học tập, lao động để trau dồi, nâng cao tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa; tích cực tham gia thực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các chương trình hành động: “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”, “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể thao”, “Công tác xã hội, bảo vệ môi trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”… trong 10 năm (2008- 2018), các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 32.538 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp được 23.640 đoàn viên ưu tú vào Đảng (đạt 73%). Từ 2008 đến nay, toàn tỉnh 1.477 cán bộ đoàn tham gia cấp ủy (trong đó, cấp tỉnh là 03 cán bộ, cấp huyện 103 cán bộ, cấp xã 1.371 cán bộ); 310 cán bộ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp (trong đó, cấp tỉnh 01 cán bộ, cấp huyện 18 cán bộ, cấp xã 291 cán bộ)…

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một bộ phận thanh, thiếu niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội, thiếu ý thức trong học tập, lao động, mắc vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật,... 

Tự hào truyền thống vẻ vang 88 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, khẳng định son sắt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Khẳng định, việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần quan tâm thực hiện:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, góp phần xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới vừa hồng, vừa chuyên, có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Trong công tác giáo dục, cần chú trọng nền tảng tri thức, phát triển năng lực tư duy sáng tạo, tay nghề, cần chú trọng giáo dục, trau dồi niềm tin cộng sản cho học sinh, sinh viên, kết hợp dạy người, dạy chữ, dạy nghề; làm cho thanh niên có nhu cầu học tập, ham học, ham làm, ham tiến bộ, ham làm việc lớn, ích quốc lợi dân chứ không ham làm quan to. Đó là chỉ dẫn định hướng giá trị thanh niên mà Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Hai là, khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lập thân, lập nghiệp, xung kích, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Tổ chức phong trào sâu rộng thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ Đoàn cần tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; tạo ra những công trình, những sản phẩm cụ thể mang dấu ấn tài năng, trí tuệ và lao động sáng tạo của thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên, thiếu niên có cơ hội phát triển toàn diện, được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, cống hiến cho địa phương, đơn vị  và lập thân, lập nghiệp.

Ba là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, theo chủ đề hằng năm nói riêng thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... Tích cực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, phê phán những thói hư, tật xấu, lối sống vị kỷ và cổ vũ lối sống trong sạch, có chí tiến thủ, tinh thần đoàn kết, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, để tuổi trẻ vững tin thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, kiên định mục tiêu cách mạng.

Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16679808