Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Châu, đơn vị dẫn đầu Phong trào “Thi đua quyết thắng” toàn tỉnh

(TGAG)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang địa phương thị xã Tân Châu, đã luôn gắn kết với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, được lan tỏa thông qua nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI đã đề ra.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT; trong từng thời điểm có Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề xác định nội dung, biện pháp cụ thể triển khai tổ chức thực hiện. Hội đồng TĐKT thường xuyên được kiện toàn, thực hiện đúng chức năng tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp, bám sát thực tiễn từng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo, các điển hình tiên tiến đã thật sự trở thành những tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí phấn đấu, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương thị xã. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn mô hình, xác định nội dung, biện pháp, cách làm, mô hình mới đạt hiệu quả. Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, các trường hợp đề nghị đều được rà soát, bình xét, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng việc.


Các cơ quan, đơn vị ký kết thi đua huấn luyện đầu năm.

Thiếu tá Nguyễn Thành Tấn, Chính trị viên phó - Ban CHQS thị xã đánh giá: “Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin thời sự cho các đối tượng được quán triệt, triển khai và thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch, kết quả chung 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi. Đảng ủy - Ban CHQS thị xã không ngừng nâng cao các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là triển khai nghiêm túc đề án “đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, duy trì có nề nếp “Ngày pháp luật”,… Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh, các phong trào cách mạng, công tác vận động quần chúng của lực lượng vũ trang thị xã được tiến hành thường xuyên, từ khâu phối hợp các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động liên tịch đến tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, đến chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thành công hoạt động “Tết Quân - Dân” tại 2 xã Vĩnh Xương, Châu Phong đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí vui tươi ấm áp thắm tình Quân - Dân. Một hiệu quả, nổi bật trong phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang thị xã mang lại đó là, công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chỉ tiêu trên giao; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và công tác xây dựng khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ và trúng tuyển quân sự đạt kết quả cao và chất lượng được nâng lên; việc tổ chức diễn tập cho các xã - phường đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; Chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, việc thẩm định, xét duyệt và báo cáo hồ sơ chính sách theo các Quyết định 290, 49 và 62 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy trình, tổ chức chi trả chế độ trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, không để nảy sinh tiêu cực. Đến nay, đã chi trả trợ cấp được 15 đợt, cho trên 3.100 đối tượng thụ hưởng, với tổng số tiền trên 9 tỷ 100 triệu đồng. Đặc biệt là các phong trào thi đua về chuyên ngành, chuyên đề gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn. Kết quả, trong năm đơn vị đã xét đề nghị các cấp khen thưởng và khen thưởng thuộc quyền cho 10 tập thể và 73 cá nhân.
 
Nói về cách làm hay, hiệu quả trong phong trào TĐQT tại đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Thành Tấn, Chính trị viên phó - Ban CHQS thị xã nêu rõ: “Nổi bật trong phong trào TĐQT năm 2018 đó là, tổ chức huấn luyện dân quân thường trực theo cụm; qua đó, chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị của lực lượng dân quân thường trực được nâng lên. Thứ hai, tổ chức tư vấn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thị xã. Thứ ba, nâng cao chất lượng họp báo, giao ban thông qua hình thức trình chiếu hình ảnh các hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang địa phương thị xã trong quí,… Qua đó, giúp Đảng ủy - Ban CHQS kịp thời lãnh đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương”.

Các phong trào thi đua như: “Một tập trung, ba khâu đột phá”, “Lực lượng vũ trang thị xã chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”,… được toàn lực lượng nhân rộng và thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong Quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng chặt chẽ, cảnh quan môi trường được xây dựng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Trong phong trào Thi đua Quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã còn hăng hái tham gia công tác dân vận với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ nhân dân hàng nghìn ngày công phát triển kinh tế, xã hội; tham gia lao động giúp dân thu hoạch lúa, chặt mé cây, đắp lộ giao thông nông thôn, đắp lề đường bị sạt lở, khắc phục hỏa hoạn, lốc xoáy... có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tiêu biểu là, Ban CHQS thị xã ký kết với xã Phú Lộc thực hiện phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, đồng thời tiến hành ký kết với xã Tân An thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua “LLVT địa phương thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Lực lượng vũ trang thị xã ra quân vệ sinh môi trường tuyến bờ kè ấp 1, xã Vĩnh Xương

Để công tác TĐKT và Phong trào TĐQT trong năm 2019 và những năm tiếp theo được giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Về nhiệm vụ sắp tới, Thiếu tá Nguyễn Thành Tấn, Chính trị viên phó - Ban CHQS thị xã cho biết thêm: “Đảng ủy - Ban CHQS thị xã tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua, gắn phong trào TĐQT ở đơn vị với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tập trung đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao năm 2019. Thứ nhất là, Phong trào TĐQT phải được tăng cường và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với phát huy trách nhiệm trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của cán bộ chủ trì và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ hai, coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII), Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế sôi nổi, liên tục trong đơn vị”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quân sự - quốc phòng địa phương có những bước phát triển mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang địa phương thị xã và mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu, vươn lên, tiếp tục cống hiến, tô thắm thêm truyền thống “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân thị xã nhà và góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, tạo tiền đề để quê hương xứ lụa Tân Châu phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26982044