Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

An Giang với công tác tuyên truyền biển đảo

(TGAG)- Năm 2018, trên cơ sở Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ An Giang và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; các cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa thành kế hoạch, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền biển, đảo đến các tầng lớp nhân dân; quán triệt, tuyên truyền đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Đề án của Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; đặc biệt là Nghị quyết hội nghị Trung ương 8, khóa XII (Nghị quyết số 36-NQ/TW) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng nội dung, hình thức tuyên truyền, theo dõi đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh; phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức 08 buổi thông tin tình hình biển đảo cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên ở cơ sở; cung cấp thông tin về tình hình trên các vùng biển của nước ta, quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức 03 buổi tuyên truyền biển đảo và tư vấn tuyển sinh vào Học viện Hải quân cho học sinh lớp 12 các trường PTTH địa bàn Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Thành.

Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo phù hợp với tình hình địa phương; hỗ trợ, cung cấp 290 cuốn "Tài liệu tuyên truyền biển, đảo" cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; hướng dẫn, cung cấp thông tin giúp các cơ quan báo chí tuyên truyền, phản ánh đúng tình hình biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lồng ghép thông tin tình hình biển, đảo, cập nhật kiến thức giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ các vấn đề liên quan đến lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên biển Đông.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến biển, đảo; Đoàn Thanh niên từ tỉnh đến cơ sở tổ chức chương trình “Xuân biên giới, Tết hải đảo” năm 2018, đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các địa phương tiếp tục triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, cùng các hình ảnh về hoạt động của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam; tình cảm của quân và dân An Giang hướng về biển đảo Tổ quốc…

Các cơ quan báo chí, đài truyền thanh, các trang thông tin điện tử duy trì chuyên mục, tiết mục tuyên truyền biển, đảo, đăng phát hàng nghìn tin, bài, hình ảnh, phóng sự về chủ đề biển, đảo; Báo An Giang điện tử và Đài PT-TH An Giang mở chuyên mục “Vì biển, đảo quê hương”, phối hợp với Báo Hải quân trao đổi thông tin tuyên truyền về biển đảo, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên đi thực tế, thu thập thông tin, hình ảnh, phản ánh cuộc sống của người dân trên đảo, của cán bộ, chiến sĩ hải quân; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại Kiên Giang viết về biển đảo quê hương nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; trước sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đoàn đại biểu Tỉnh xác định trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực cả vật chất lẫn tinh thần, tham gia nhiều hoạt động hướng về biển, đảo mang ý nghĩa thiết thực; chuyến thăm có tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm, nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với bộ đội hải quân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 công tác tuyên truyền biển, đảo cần tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Chính phủ nhất là Nghị quyết số 36-NQ/TW (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ An Giang và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, hội thi, hội diễn chủ đề biển, đảo, từ đó lan tỏa tới đến các tầng lớp nhân dân tình cảm, niềm tự hào về biển, đảo quê hương Việt Nam./

Lê Hân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22528805