Truy cập hiện tại

Đang có 115 khách và không thành viên đang online

Phát huy tinh thần của Ngày Toàn quốc kháng chiến

(TGAG)- Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, với mong muốn đất nước được hòa bình, ổn định để tập trung củng cố chính quyền, cải thiện đời sống nhân dân, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm các biện pháp đấu tranh mềm dẻo nhằm duy trì hòa bình, giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Nhưng với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23/9/1945 được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai, rồi mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam Trung Bộ, tìm cách đưa quân ra Bắc Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, gây nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội. Chúng ta đã chủ động đàm phán với Pháp để tránh cuộc chiến tranh, ký Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946, sau đó ký Tạm ước ngày 14/9/1946. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Pháp và cử phái viên đến gặp người cầm đầu Pháp ở Đông Dương, tìm cách cứu vãn hòa bình, tránh cuộc chiến tranh đổ máu.

Bất chấp những thiện chí hòa bình của Việt Nam, trong các ngày 15, 16 và 17/12/1946, quân Pháp nổ súng gây hấn, cho xe phá các công sự của ta, gây ra vụ tàn sát đẫm máu tại nhiều nơi ở Hà Nội. Ngày 18/12/1946, tướng Môlie gửi cho ta hai “tối hậu thư” đòi chiếm đóng Sở Tài chính, ta phải phá bỏ mọi công sự và chướng ngại trên các đường phố, để cho chúng giữ trị an ở Hà Nội. Chúng tuyên bố nếu các yêu cầu đó không được Chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quân Pháp sẽ chuyển sang hành động chậm nhất là sáng ngày 20/12/1946.

Vậy là kẻ thù đã đặt dân tộc Việt Nam trước hai con đường: Một là khoanh tay, cúi đầu trở lại đời nô lệ; hai là đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập. Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn cầm vũ khí đứng lên chiến đấu, phát động cuộc kháng chiến toàn quốc để bảo vệ độc lập dân tộc.

Ngày 18 và 19/12/1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông (nay thuộc Thành phố Hà Nội), Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đề ra đường lối, quyết định cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiều ngày 19/12/1946, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp ra mật lệnh đến các đơn vị lực lượng vũ trang về ngày và giờ của cuộc giao chiến trong toàn quốc. 20 giờ ngày 19/12/1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra, quân và dân Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Sáng ngày 20/12/1946, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi khắp cả nước.

Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã đoàn kết đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thủ đô Hà Nội, nơi thực dân Pháp có ý định đánh úp cơ quan đầu não và tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta trở thành chiến trường chính trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc. Sau đòn tiến công chủ động, đồng loạt và bất ngờ lúc 20 giờ ngày 19/12/1946, quân và dân Thủ đô tiếp tục triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Quân và dân Thủ đô đã đánh hàng trăm trận, làm tiêu hao nhiều sinh lực địch, giam chân chúng dài ngày trong thành phố, tạo điều kiện để cả nước triển khai thế trận chiến đấu lâu dài. Quân và dân Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh phá kế hoạch bình định, kiềm chế không cho địch đưa lực lượng chi viện cho Trung Bộ và Bắc Bộ.

Qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lập nên bao kỳ tích, mà đỉnh cao là “Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tạo tiền đề cho thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

72 năm đã trôi qua, phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công, kỳ tích anh hùng. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, tạo lập và giữ được môi trường hòa bình, tranh thủ được yếu tố thuận lợi của môi trường quốc tế để phát triển.

Toàn quốc kháng chiến hội tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Mốc son chói lọi ấy luôn là niềm tự hào, là bài học sâu sắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau nghiên cứu, vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Hoài Trường

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15680432