Truy cập hiện tại

Đang có 128 khách và không thành viên đang online

Vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

(TGAG)- Năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm sâu sát, lãnh chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền, hoạt động tích cực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. Các địa phương đã chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động của từng ban, ngành, đoàn thể, tạo sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong suốt quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, vai trò xung kích, nổi bật của Đoàn thanh niên các cấp đã tham gia tích cực, trách nhiệm ngay từ khâu chuẩn bị thực lực đến việc giáo dục vận động, trao lệnh gọi nhập ngũ, hội trại tòng quân… mang lại kết quả thiết thực góp phần thành công trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Thông tư số 140/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, riêng đối với công dân có trình độ cao đẳng, đại học thì chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; có lý lịch rõ ràng, chính trị đạo đức tốt; được Hội đồng khám sức khỏe của huyện, thị xã, thành phố kết luận loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn quy định; có trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên, những địa phương khó khăn thì có thể tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7, đối với những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được tuyển 20 - 25% công dân có văn hóa tiểu học.


Lễ giao nhận quân cấp tỉnh năm 2018 được tổ chức tại huyện Thoại Sơn

Năm 2018, An Giang có tổng số nam từ 18 đến 27 tuổi là 86.583 người, chiếm 4,01% so với dân số, trong đó thanh niên từ đủ 17 tuổi là 11.852 người. Toàn tỉnh đã tổ chức 932 cuộc bình nghị với 36.899 lượt người tham dự, qua bình nghị có 101 ý kiến nhân dân đề nghị bổ sung hồ sơ và 795 ý kiến đề nghị xét tạm hoãn gọi nhập ngũ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đột xuất… Kết quả tuyển chọn có 15 đảng viên và 1.178 đoàn viên, đây là năm thứ ba liên tiếp có 11/11 huyện, thị, thành phố và 156/156 xã phường, thị trấn giao quân đạt chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 thì vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp vẫn còn một số tồn tại như: Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự ở một số xã, phường, thị trấn, Đoàn chưa đi vào chiều sâu, hình thức chưa đổi mới, thiếu thu hút. Việc quản lý, tập hợp thanh niên địa bàn dân cư chưa đạt yêu cầu, chưa nắm chắc số lượng đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa hoặc bỏ địa phương. Thanh niên trong độ tuổi chưa đủ sức khỏe chiếm tỷ lệ cao. Trình độ học vấn thấp (trình độ học vấn cấp 2 chiếm 52,55%, trình độ cao đẳng, đại học chỉ đạt 5,41%).

Để tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngủ năm 2019, các cấp bộ Đoàn cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tích cực tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục ý thức trách nhiệm công dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bằng các hình thức sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp độ tuổi và đối tượng thanh niên.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Làm tốt các chính sách xã hội gắn với chính sách hậu phương quân đội và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội trại tòng quân…

Xây dựng tinh thần hiếu học, tự học, học tập suốt đời, xã hội học tập trong thanh niên; cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên./.

Lâm Thành  Sĩ
Bí thư  Tỉnh đoàn An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14999642