Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Những nội dung trọng tâm về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

(TGAG)- Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo lời Bác, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấy ủy Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành cũng như địa phương thực hiện chiến dịch truyền thông với chủ đề “Gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”, nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình. Hỗ trợ nạn nhân, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống bạo lực gia đình.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018, với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm và nêu cao những giá trị vô giá của gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn địa phương tuyên truyền bằng nhiều hình thức như:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp qua hệ thống áp phích, panô, băng rol trên các tuyến đường phố, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng trong toàn tỉnh (ưu tiên các hình thức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, địa bàn khóm, ấp).

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức hội thảo, tọa đàm, chương trình giao lưu nghệ thuật, các hội thi, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; lồng ghép nội dung về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các buổi họp của khóm, ấp, đoàn thể.

- Tuyên truyền thông qua phóng sự, bài viết... trên Đài Phát thanh Truyền hình, đài truyền thanh, loa phóng thanh, báo chí...

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình tiêu biểu (gia đình nhiều thế hệ sống chung đầm ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thành đạt, gia đình vượt khó vươn lên làm giàu, gia đình có công với cách mạng, gia đình làm kinh tế giỏi...).

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân quan tâm đến vị trí, vai trò của gia đình, cách tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày Gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

NGUYỄN PHƯỚC HIỀN
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31403370