Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới tổ chức Tọa đàm khoa học về tác phẩm Đời sống mới

(TGAG)- Sáng ngày 17/5/2018, Chợ Mới tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nghiên cứu tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, cùng các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Ban tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, các ban, ngành, đoàn thể huyện Chợ Mới.


Buổi tọa đàm đã thu hút hơn 40 tác giả tham gia viết bài tham luận với nội dung tập trung vào các vấn đề: hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm; làm rõ những vấn đề cơ bản trong quan điểm xây dựng đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung cốt lõi về xây dựng chuẩn mực đạo đức con người mới trong tác phẩm; quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động xây dựng “Đời sống mới”; về vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên trong vận động quần chúng nhân dân xây dựng “Đời sống mới”; về xây dựng đời sống văn hóa qua tác phẩm; giá trị định hướng của những nội dung nêu trong tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn hiện nay; nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đời sống mới” vào thực tiễn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn hiện nay.
   

Tại đây, đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhất là trong xã hội hiện nay. Trong đó, việc đổi mới về đạo đức, lối sống, nếp sống là vấn đề trọng tâm để trở thành con người trong thời đại mới. Đồng chí tin tưởng rằng, qua buổi tọa đàm sẽ làm sáng tỏ những giá trị tư tưởng, quan điểm của Bác; từ đó từng cá nhân, tập thể, đơn vị đoàn kết, thống nhất để vận dụng, thực hành xây dựng thành công lý tưởng Đời sống mới ngay tại huyện nhà./.

Thanh Liên – Nhật Nam


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18457995