Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

An giang với ngày hội quốc phòng toàn dân

(TGAG)- Hằng năm vào những ngày này, nhiều hoạt động phong phú để kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ngày hội Quốc phòng toàn dân như: mít-tinh, hội thảo lịch sử, họp mặt truyền thống, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, các gia đình liệt sỹ, thương binh; thăm các đơn vị quân đội; giao lưu văn nghệ, thể thao...

Tùy theo điều kiện, mỗi nơi có hình thức tổ chức khác nhau, nhưng tựu trung ý nghĩa chính vẫn là tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội; hướng toàn cộng đồng vào sự nghiệp chăm lo xây dựng quân đội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của Quân đội, truyền thống anh hùng của quân và dân An Giang, động viên mọi công dân chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương động viên toàn dân và lực lượng vũ trang  thi đua công tác, học tập, sẵn sàng chiến đấu và tích cực lao động sản xuất, phát triển các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Khoảng 5 năm trở lại đây, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng dần đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả mỗi năm chuyển biến theo hướng tích cực, được Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trên đánh giá đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2014, thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh An Giang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ đối tượng 1 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng 5 khóa được 5 đồng chí, đạt 100%; đối tượng 2 tại trường Quân sự Quân khu 9 được 84 đồng chí, đạt 96 %. Toàn tỉnh đã tổ chức mở được 127 lớp, cho 7.372 người, đạt 104,12% . Thông qua vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh và huyện đã phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các chức sắc, chức việc được 9 lớp với 497 người dự, đạt 99,8%.

Về giáo dục quốc phòng - an ninh trong nhà trường, An Giang được đánh giá là một trong những tỉnh phía Nam triển khai đầy đủ các văn bản theo quy định. Năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 56 trường được giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định, đạt 100 %. Qua đó nhận thức của học sinh, sinh viên được nâng lên, giúp cho các em nắm được nội dung cơ bản về đường lối, công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh; về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù. Đồng thời, thông qua giáo dục quốc phòng - an ninh, giúp cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng sống và tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm của thanh niên trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xã hội, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

An Giang còn là một trong những địa phương được Quân khu và Bộ Quốc phòng ghi nhận về công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh trong toàn dân. Đến nay 100% phường, xã đều hình thành khung thời gian chuẩn hằng tuần, tháng về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục truyền thống gắn kết với thông tin các văn bản pháp luật có liên quan về quốc phòng - an ninh cho toàn dân; hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện đều đã hình thành chuyên mục, chuyên đề quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đi cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức Quốc phòng toàn dân còn là vai trò đóng góp quan trọng của cơ quan văn hóa, các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc… Đây chính là những tập thể, cá nhân trực tiếp ở cơ sở góp phần tổ chức thành công Ngày Hội Quốc phòng toàn dân đạt hiệu quả cả về hình thức và ý nghĩa chính trị, xã hội.

Kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền Quốc phòng toàn dân nói chung, tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân nói riêng thời gian qua là đáng trân trọng. Đây là thành quả của sự đóng góp của toàn đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, từng cơ quan, ban ngành, từng đơn vị và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI). Theo đó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc bằng sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện và sức chiến đấu cao, để Quân đội thật sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trên tinh thần đó, tin rằng, trong thời gian tới, bằng sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thông qua vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, tỉnh An Giang chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Đi liền với nhiệm vụ chính trị to lớn đó, chắc chắn có sự đóng góp từ trái tim, khối óc của hơn hai triệu người dân quê hương Bác Tôn kính yêu, những trái tim đầy nhiệt huyết và lòng trung thành với cách mạng, đang ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp, để An Giang luôn xứng đáng là bức tường thành vững chắc vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Văn Tranh

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079103