Truy cập hiện tại

Đang có 216 khách và không thành viên đang online

Tọa đàm khoa học “Những giá trị bền vững và sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”

(TGAG)- Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018), sáng ngày 4-5, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Tọa đàm khoa học chủ đề “Những giá trị bền vững và sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”.


Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thạc sĩ Võ Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ trì tọa đàm.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Ths. Võ Minh Hoàng cho biết: Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin được thể hiện ở chỗ nó soi sáng các nhiệm vụ lịch sử đã chín muồi của nhân loại, đó là nhiệm vụ giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, khỏi mọi sự tha hóa. Có thể khẳng định rằng, cho đến nay, khi nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng duy nhất đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử đó mà không học thuyết nào có thể thay thế được. Mặc dầu tình hình xã hội trên thế giới trong những thập niên gần đây diễn biến vô cùng phức tạp, trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co khúc khiểu, song vẫn không đi ra ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Trong tính chỉnh thể của nó, học thuyết Mác vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và tính thời đại.


Cách mạng Việt Nam là một minh chứng đầy sức thuyết phục về sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong hơn ba phần tư thế kỷ vừa qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, là Kim Chỉ Nam cho cách mạng Việt Nam.


Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng thành công và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Đất nước ta từ trình độ kinh tế - xã hội rất lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Nước ta có vị thế ngày càng cao và quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Thành tựu của dân tộc và Đảng ta không thể có được nếu không có những tư tưởng khoa học và cách mạng do C.Mác khởi xướng, đặt nền móng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cách mạng Việt Nam.

 
Ngày nay công cuộc đổi mới đất nước đang được tiếp tục tiến hành trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phải kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng ta cần quán triệt chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải dùng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để tổng kết thực tiễn, qua đó từng bước làm sáng tỏ nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta.

 

Hiệu trưởng Trường chính trị Tôn Đức Thắng đề nghị: “Nắm vững phép biện chứng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, phát triển học thuyết Mác trước đòi hỏi của cuộc sống là thể hiện sự trung thành của chúng ta đối với những tư tưởng khoa học và cách mạng của Mác, và đó là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với người thầy vĩ đại C.Mác”.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 9 tham luận và các ý kiến thảo luận. Các đại biểu nhận định, qua hơn 30 năm đổi mới, trên cơ sở nhận thức, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH đã ngày càng sáng tỏ hơn; tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Đảng ta, nhân dân ta trong quá trình đổi mới theo định hướng XHCN ngày càng sâu sắc, sát hợp hơn với thực chất tư tưởng của Mác, phù hợp với quy luật vận động, phát triển thực tiễn xã hội trong thời đại ngày nay.Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Hồng Khâm - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định buổi Tọa đàm hôm nay là một hình thức thiết thực kỷ niệm ngày sinh của C.Mác, là hình thức cụ thể tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đánh giá rất cao chất lượng của Tọa đàm, hình thức này cần được nhân rộng. Tọa đàm nhằm góp phần quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang về "Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018"; góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của C.Mác đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Khâm nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc tọa đàm khoa học kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác: “Kỷ niệm ngày sinh của C.Mác một cách thiết thực, chúng ta hãy cùng nhau làm cho những tư tưởng khoa học của Mác - Lênin thấm sâu vào trí tuệ và tâm hồn mỗi người; kiên trì bảo vệ tính khoa học, cách mạng của học thuyết Mác - Lênin, chống lại những luận điệu bóp méo xuyên tạc của các thế lực thù địch và quan trọng hơn cả là khẳng định những giá trị bền vững của học thuyết Mác - Lênin, phát triển hơn nữa luận thuyết đó trong thực tiễn hôm nay”.

* Dịp này, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh An Giang cũng tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức tọa đàm, hội nghị truyền truyền,... như: Thành ủy Long Xuyên tọa đàm ngày 4/5; Thành ủy Châu Đốc tọa đàm ngày 11/5; Trường Đại học An Giang phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền vào ngày 7/5,...

Tin, ảnh:  Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30391033