Truy cập hiện tại

Đang có 251 khách và không thành viên đang online

Dấu ấn Công đoàn An Giang một nhiệm kỳ

(TGAG)- Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện đạt và vượt 05 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh An Giang. Nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực được các cấp, các ngành, đoàn viên và người lao động đồng tình, ủng hộ, qua đó tạo dấu ấn đặc biệt trong công tác chăm lo đời sống người lao động.    
   

Nhiệm kỳ qua, với nhiều cách làm mới, mô hình sáng tạo hướng đến cơ sở, hoạt động các cấp công đoàn trong tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực được các cấp, các ngành, đoàn viên và người lao động đồng tình, ủng hộ, qua đó tạo dấu ấn đặc biệt trong công tác chăm lo đời sống người lao động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp, đóng góp tích cực sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết:  5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện đạt và vượt 05 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, với những con số ấn tượng như: Thành lập 145 công đoàn cơ sở, đạt 145% so với Nghị Quyết: Phát triển tăng thêm 18.279 đoàn viên, đạt 140,60% so Nghị quyết và 101,55% chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn giao; Hàng năm toàn tỉnh có 95,4% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 56,17% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh; 100% cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt 100% so với Nghị quyết; Trên 80% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt 114,3% so với Nghị quyết; Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học văn hóa đạt tỷ lệ 95%, đạt 105% so với Nghị quyết…. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.
    
Đáng giá về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của tổ chức công đoàn, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng:  LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động thiết thực vì đoàn viên, người lao động như: hỗ trợ Nhà Mái ấm Công đoàn; thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết; khám cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ, khám tầm soát bệnh, tổ chức học tập kinh nghiệm kết hợp tham quan du lịch, thực hiện chương trình ưu đãi giảm giá cho đoàn viên khi mua các sản phẩm dịch vụ do LĐLĐ tỉnh ký kết với các doanh nghiệp. Tiêu biểu là Chương trình “Tết Sum vầy” và các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động được tổ chức hàng năm, thể hiện sự chăm lo thiết thực về đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn của tổ chức công đoàn. Đặc  biệt, thông qua chương trình đã có 20.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp được nhận quà Tết với tổng kinh phí 5,3 tỷ đồng.
          
Cùng với hoạt động trên, việc hỗ trợ Mái ấm công đoàn, xây nhà ở tập thể giáo viên được xem là điểm nhấn, tạo dấu ấn của nhiệm qua trong tổ chức công đoàn. Đến nay, đã có 778 căn cất mới và sửa chữa 197 căn nhà cho đoàn viên và người lao động cho nơi ở ổn định, an tâm công tác. Cùng với đó, toàn tỉnh đã cất mới 33 nhà Mái ấm công đoàn tập thể giáo viên với tổng kinh phí 21,5 tỷ đồng; vận động chủ doanh nghiệp cùng chăm lo nhà ở cho công nhân với hình thức đối ứng đã cất mới 269 căn, sửa chữa 20 căn nhà với vốn đối ứng 50% của doanh nghiệp trên 5,2 tỷ đồng xây cất nhà Mái ấm công đoàn tập thể giáo viên với tổng kinh phí 21,5 tỷ đồng, giúp trên 1.000 lượt giáo viên công.

Song song với những hoạt động nổi bật trên, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được xem là một trong những hoạt động đánh dấu sự đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển mới 36.059 đoàn viên, tăng thực tế là 18.279 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh là 98.096 đoàn viên. Qua đó, tập trung xây dựng, nâng chất hoạt động công đoàn cơ sở nhất là khu vực ngoài nhà nước; thành lập 145 công đoàn cơ sở, nâng tổng số hiện có 1.616 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt đầu mối trung gian. Thành lập mới Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, sắp xếp lại Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục cấp huyện, bước đầu mang lại hiệu quả trong hoạt động.
 
Ông Nguyễn Thiện Phú cho biết:  Với những dấu ấn mang đậm vai trò chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động của các cấp Công đoàn trong tỉnh, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn An Giang tiếp tục đặt ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, vì quyền lợi ích của đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tập hợp đoàn viên xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển bền vững tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập trong tình hình mới.

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27129498