Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang: Kết quả hoạt động, xây dựng hội năm 2017

(TGAG)- Năm 2017, tiếp nối chặng đường 27 năm xây dựng và trưởng thành trải qua 5 kỳ Đại hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang đã cố gắng khắc phục những khó khăn, từng bước chuyên sâu vào thực hiện các nhiệm vụ của Hội, nhất là đối với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác hoạt động, xây dựng Hội, phối hợp tích cực cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2017. Ban Thường vụ và Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tiến hành Đại hội CCB các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào ngày 24, 25 tháng 8 năm 2017 đã thành công tốt đẹp.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng nòng cốt tin cậy của Đảng, chính quyền, trong năm qua, các cấp Hội đã tích cực tham gia đóng góp trên 3.732 ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền; tham gia cùng các ngành tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên 913 cuộc có 22.410 lượt hội viên và nhân dân tham dự. Qua 524 tổ nắm tin được xây dựng, Hội đã cung cấp được 1.776 tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương; tham gia vận động thuyết phục, hòa giải thành 1.400/1.598 vụ góp phần xây dựng tình đoàn kết ở địa phương.

Hội đã triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỷ lệ hội viên tham gia học tập đạt trên 96%. Nhiều hoạt động “Làm theo” thể hiện sự tâm huyết trong hội viên, làm nổi bật thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” như: xây dựng hủ gạo tình thương; thực hành tiết kiệm; vận động cất nhà 133 căn nhà, sửa chữa 41 căn, với số tiền gần 7,5 tỷ đồng; vận động hội viên giúp trẻ em nghèo hiếu học, giúp 12 cụ già neo đơn; nhiều hội viên đóng góp hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho địa phương.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp Hội triển khai thực hiện sâu rộng gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các tổ chức Hội đã đăng ký thực hiện nhiều mô hình rất thiết thực, phong phú và hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua tổng kết, các cấp hội đăng ký thực hiện được 215 mô hình, trong đó có 09 mô hình về kinh tế; 145 mô hình về văn hóa - xã hội; có 68 mô hình về an ninh - trật tự. Ngoài ra, còn có 20 cá nhân đăng ký thực hiện 16 mô hình “Dân vận khéo”.

Với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng vươn lên thoát nghèo, trong năm Hội đã huy động từ nhiều nguồn lực trong và ngoài Hội, trong đó đáng kể là huy động nguồn vốn nội bộ trên 3,3 tỷ đồng, cho 923 hộ HV vay; nhiều mô hình làm kinh tế của hội viên có hiệu quả được tổ chức tham quan, học tập và nhân rộng... Kết quả trong năm Hội đã giảm được 130 hộ hội viên nghèo, đạt tỷ lệ 1,09%, hạ tỷ lệ hộ hội viên nghèo hiện còn 2,17%. Bên cạnh việc xóa nghèo, Hội đã đã giới thiệu việc làm cho 1.057 hội viên CCB, Cựu quân nhân và con em HVCCB.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB luôn  giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”, “TDTGBVANTQ”, phòng, chống tội phạm, các loại tệ nạn xã hội, cuộc vận động “TDĐK CSXDNTMĐTVM”. Hội viên đã tham gia vận động nhân dân hiến đất, làm đường giao thông nông thôn 14.058 m2 đất, trị giá trên 2,9 tỷ đồng, bắc 62 cây cầu qua kênh rạch, số tiền 37,4 tỷ đồng...; hội viên tham gia trên 4.900 ngày công lao động.

Trong năm, Hội đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thực hiện Chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012 - 2017, qua đó, Hội đã bồi dưỡng 78 Đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng; giáo dục cảm hóa 320 thanh thiếu niên chậm tiến; tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động; cùng nhiều hoạt động khác như: tọa đàm, du khảo về nguồn, văn hóa - thể thao... Đối với ngành quân sự, Hội đã tổ chức tổng kết 5 năm và ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng gắn với xây dựng vững mạnh về tổ chức và công tác kiểm tra được Ban Chấp hành thường xuyên quan tâm, coi trọng. Hội đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, không để hội viên có những diễn biến tư tưởng không lành mạnh. Các cấp Hội thường xuyên theo dõi những diễn biến về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong hội viên, kể cả ngoài quần chúng nhân dân, qua đó kịp thời thông tin tình hình, định hướng nhận thức.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, cho thấy hoạt động của Hội CCB tỉnh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, thể hiện tốt vai trò của tổ chức đoàn thể hoạt động chính trị - xã hội. Trong năm tới, nhiệm vụ của Hội còn rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và không ngừng phấn đấu, quyết tâm cao trong toàn Hội để thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh theo Nghị quyết đã đề ra.

NGUYỄN VĂN GON
Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120120