Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Hội Cựu chiến binh An Giang: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

(TGAG)- Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nghị quyết của cấp ủy đảng, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên của tổ chức Hội, qua đó, cán bộ, đảng viên, hội viên nâng cao nhận thức, tâm huyết, nêu cao trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội còn tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết trong nội bộ Hội, đoàn kết giữa các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, diễn tập khu vực phòng thủ...

Hội viên Hội Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Các phong trào giúp nhau làm kinh tế, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giới thiệu việc làm... đã được các hội viên tham gia sôi nổi và có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội tranh thủ nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ vốn vay cho các hội viên khó khăn, mỗi năm từ 550 đến 750 tổ Tiết kiệm và vay vốn, với tổng số dư nợ trung bình đạt 458 tỷ đồng/năm. Trong 5 năm, toàn Hội đã giảm được 762 hộ cựu chiến binh nghèo, giới thiệu việc làm cho trên 4.000 hội viên và con em hội viên có việc làm, ổn định cuộc sống.

Các cấp Hội trong tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, các loại tệ nạn xã hội; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả hàng trăm mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương và đề ra 30 yêu cầu đối với hội viên trong tham gia xây dựng “nông thôn mới và đô thị văn minh”, với phương châm “hiến kế, hiến của, hiến công”. Hội còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phối hợp vận động xã hội hóa các nguồn quỹ được trên 208,6 tỷ đồng, mua hàng chục xe chuyển bệnh; tham gia hiến máu nhân đạo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ nghèo; vận động các mạnh thường quân hỗ trợ học bổng, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường. Thường xuyên phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức giao lưu, du khảo về nguồn thăm các căn cứ kháng chiến, di tích lịch sử; hằng năm duy trì các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong Hội. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 2.066 hội viên, tăng 2.313 hội viên, nâng đến nay toàn tỉnh có 12.875 hội viên, số hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” và danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm đạt trên 98%.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang đề ra mục tiêu tổng quát đó là: “Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”. Hội xác định nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục vận động Cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên, đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, cựu quân nhân. Tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tin tưởng rằng, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân.

QUỐC HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30187838