Truy cập hiện tại

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

Chăm lo quyền lợi chính đáng của người lao động

Tháng công nhân (tháng 5) năm nay được phát động với chủ đề: Công đoàn đồng hành với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, với việc làm, đời sống của người lao động. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, thiết thực không chỉ đối với công nhân, người lao động mà còn với cả các doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động.

Công đoàn quan tâm doanh nghiệp, sẽ tạo động lực, nguồn lực mạnh hỗ trợ, giúp đỡ công nhân, người lao động. Ngược lại, quan tâm, đồng hành với người lao động vượt qua những khó khăn sẽ góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cần thấy rằng, hiện nay, cuộc sống, lao động, đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ công nhân, người lao động nước ta đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Là lực lượng lao động quan trọng, nhưng thực tế, phần lớn trong số họ là những người có thu nhập thấp, bấp bênh. Đời sống tinh thần của công nhân, người lao động nghèo nàn, thiếu thốn do chưa nhận được nhiều sự quan tâm cụ thể của doanh nghiệp, công đoàn các cấp, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương. Thêm vào đó, do trình độ học vấn chưa cao, hiểu biết pháp luật chưa sâu, vì vậy dễ bị kích động, lôi kéo tham gia những hoạt động gây mất an ninh, trật tự xã hội... Những băn khoăn, lo lắng, những hạn chế của đội ngũ công nhân, người lao động đã được bàn thảo, đề cập từ nhiều năm qua. Chủ trương, chính sách đã có, nhưng cần sớm đi vào cuộc sống để phát hiện bất cập, vướng mắc và giải quyết kịp thời.

Để thật sự đồng hành với công nhân, người lao động, các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn còn nhiều việc phải làm. Trước mắt, trong Tháng công nhân năm nay, cần thực hiện mạnh mẽ mục tiêu: Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn. Theo đó, đối với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức công đoàn cần có trách nhiệm nắm chắc, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ và có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đáng chú ý, tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 231/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020. Quyết định này đề cập tổng thể để phát triển được chất lượng của đội ngũ công nhân hiện đại, bao gồm: nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chính trị, pháp luật, kỹ năng sống. Phương thức học tập suốt đời là phương thức rất phù hợp với công nhân. Nhưng cụ thể họ học cái gì, thời gian học tập ra sao, kinh phí ở đâu, hiệu quả học tập gắn với đời sống, việc làm của họ như thế nào... là những vấn đề thiết thân cần được công đoàn, doanh nghiệp chia sẻ, tập trung thực hiện tốt ngay từ Tháng công nhân này.

Không thể nói quan tâm đời sống của công nhân, người lao động mà lại không phát hiện được, không xử lý nghiêm những đơn vị cố tình vi phạm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Tham gia kiểm tra, giám sát, thanh tra phải vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm và đạo lý. Công đoàn phải luôn sẵn sàng và sử dụng tốt các thiết chế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Sẽ là thiếu sót nếu các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp không tổ chức hoạt động phù hợp để thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên và công nhân lao động về mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội; động viên người lao động tích cực, thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, cần lắm những hoạt động ủng hộ, tuyên dương các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động có những chính sách chăm lo thiết thực cho công nhân. Những khu trọ giá rẻ tiện nghi văn minh; những bữa ăn ca chất lượng; những tấm vé xe nghỉ Tết, nghỉ lễ nghĩa tình; những chế độ cho lao động nữ, thai sản, đau ốm, thất nghiệp... không chỉ biểu hiện vai trò của chính quyền, các cấp công đoàn mà còn phản ánh văn hóa doanh nghiệp về tư duy phát triển.

Động viên các doanh nghiệp chăm lo tốt hơn người lao động, chính là chăm lo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các cấp công đoàn cần tổ chức các chương trình gặp mặt, đối thoại, qua đó giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện tốt Tháng công nhân một cách cụ thể, không phô trương, không hình thức sẽ góp phần quan trọng tạo ra sự đồng thuận, tin tưởng trong đội ngũ công nhân, người lao động đối với các chính sách của Nhà nước đồng thời khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn nữa người lao động./.
Theo Báo ND
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36264616