Truy cập hiện tại

Đang có 210 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

(TGAG)- Chiều ngày 23-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang để chuẩn bị kế hoạch xây dựng Đề án tổng thể nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, trao đổi tìm hiểu tình hình hoạt động, những thuận lợi khó khăn, định hướng giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Đài trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.
 

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Giám Đốc Đài PT-TH An Giang cho biết, thời gian qua Đài PT-TH An Giang luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Các bản tin thời sự và chuyên mục, chuyên đề do Đài tổ chức sản xuất và phát sóng hàng ngày cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền. Nội dung, hình thức thể hiện và kết cấu các bản tin thời sự và các chuyên mục, chuyên đề thực hiện theo hướng mở nên tạo sự đa dạng đối với nội dung tuyên truyền, phản ánh. Nhất là các chương trình khoa học, giáo dục đã góp phần bổ trợ, nâng cao kiến thức, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất và đời sống cho bà con nông dân, đồng thời cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong lao động sản xuất. Tính từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2017 Đài đã đầu tư sản xuất và liên kết sản xuất 19 chương trình mới, chú trọng đầu tư kỹ thuật, công nghệ góp phần nâng cao chất lượng phát sóng chương trình. Tuy nhiên, Đài cũng còn gặp một số khó khăn trong việc nguồn tài chính không đủ mạnh để có thể đầu tư thêm nhiều chương trình hay, chế độ thù lao nhuận bút chưa tương xứng với công sức của cán bộ phóng viên, Đài cũng cần có kinh phí để đầu tư thiết bị kỹ thuật, máy móc để đầu tư hoàn thiện lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất, đầu tư thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD.


Buổi làm việc cũng đã nghe đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Thông báo số 86-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những quan điểm chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ 100% từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD (theo đề nghị tại công văn số 28-CV/BCSĐ ngày 24/4/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh) nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ yêu cầu phát triển của Đài. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể nâng cao chất lượng của Đài Phát thanh -Truyền hình An Giang đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt cán bộ, viên chức của Đài, ông Tân Văn Ngữ - Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với sự nghiệp phát triển của Đài trong thời gian tới, điều này có ý nghĩa rất quan trọng để Đài củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhu cầu tiếp cận thông tin của đông đảo bạn nghe, xem Đài, cũng như thật sự là cầu nối giữ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, Đài cũng cần tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện hệ thống lưu trữ, tổng khống chế truyền dẫn phát sóng, sớm phê duyệt Dự án đầu tư phim trường ảo và đầu tư nâng cấp Trang thông tin điện tử… để đáp ứng yêu cầu phát triển.Phát biểu tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao các ý kiến thảo luận đã nhìn nhận đánh giá đúng thực tế những hạn chế, khó khăn Đài gặp phải để tỉnh nắm bắt và có hướng xử lý, hỗ trợ kịp thời. Đối với phương hướng chuẩn bị xây dựng Đề án tổng thể nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang trong quá trình xây dựng, dự thảo Đề án cần đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những thành tựu đặc biệt là những tồn tại, yếu kém trên cơ sở đó xác đinh rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn.
 
Dự kiến, thời gian hoàn thành Dự thảo Đề án tổng thể nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và thông qua lấy ý kiến đóng góp của các ngành liên quan vào tháng 8/2017, sau đó sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Bích Vân
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10296045