Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt vai trò là đại biểu của Nhân dân

(TGAG)- Sau cách mạng tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã tiến hành thắng cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I vào ngày 06/01/1946.

Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành - với 13 nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quốc hội ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Trong những cống hiến to lớn của Quốc hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, không thể không nói đến sự đóng góp của mỗi vị đại biểu Quốc hội và các Đoàn Đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Trãi qua 13 nhiệm kỳ Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đều nhận thức rõ ràng rằng, mỗi lá phiếu của cử tri bầu ra mình là sự gửi gắm niềm tin vào đại biểu Quốc hội, với mong muốn đại biểu do mình bầu ra sẽ đại diện cho tiếng nói cử tri, của nhân dân, chuyển tải ý kiến, nguyện vọng của mình đến các cơ quan chức năng, thấu hiểu và là cầu nối tích cực giữa cử tri với các cơ quan nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Với nhận thức đó, mỗi đại biểu quốc hội đều làm tốt trọng trách quan trọng, trước hết là tham gia thảo luận các dự án luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại các kỳ họp của Quốc hội. Nhiều tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, việc thực hiện chế độ chính sách... đã được chuyển tải đến nghị trường; tham gia đóng góp ý kiến và thể hiện chính kiến khi biểu quyết thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình tại các kỳ họp.

Liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của mỗi đại biểu Quốc hội tỉnh ta. Việc liên hệ không chỉ được thực hiện qua các đợt tiếp xúc cử tri theo thường lệ trước và sau các kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, theo đối tượng đại biểu Quốc hội quan tâm, tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc,... mà mối liên hệ đó còn gắn liền với quá trình công tác, lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập, sinh hoạt của quần chúng nhân dân. Trong suốt 70 năm qua, cử tri tỉnh An Giang đã luôn đồng hành, giúp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi ý kiến, kiến nghị của cử tri là nỗi trăn trở của đại biểu Quốc hội, làm sao để những kiến nghị xác đáng, cụ thể của cử tri tỉnh ta được chuyển tải nhưng phải phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và các cơ quan của Trung ương. Không ít những đề nghị, kiến nghị của cử tri trong tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế - xã hội, ... thông qua sự phản ảnh của Đại biểu Quốc hội đã được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đáp ứng phần nào mong đợi của cử tri ở hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, để các dự án luật Quốc hội thông qua thực sự có chất lượng, sát với thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của cử tri và Nhân dân, mỗi đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thăm nắm ý kiến của cử tri liên quan đến những vấn đề đã xem xét. Những nhiệm kỳ gần đây, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các khóa đi trước, với nỗ lực không ngừng của mỗi Đại biểu Quốc hội, hoạt động xây dựng pháp luật của Đoàn biểu Quốc hội tỉnh đã từng bước được nâng lên, đối tượng xin ý kiến ngày càng được mở rộng, hình thức tổ chức lấy ý kiến đa dạng để cử tri đều có thể tham gia góp ý kiến, đội ngũ cộng tác viên pháp luật của Đoàn được kiện toàn và ngày càng phát huy hiệu quả. Hàng năm, trên 20 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng tham gia thảo luận các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội của đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các cơ quan nhà nước, đó vừa là quyền và cũng là trọng trách mà cử tri trao cho đại biểu Quốc hội. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm và phản ảnh được đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn để tiến hành giám sát tại địa phương. Qua hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, nhiều kiến nghị sau giám sát đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng chính sách và thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. 
   
Tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển đơn thư khiếu nại, tố cao, kiến nghị của công dân đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết là việc làm thường xuyên của mỗi đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội. Nhiều vụ việc phức tạp Đại biểu Quốc hội phải kết hợp nhiều hình thức như tổ chức khảo sát, làm việc hoặc trao đổi trực tiếp với cơ quan chức năng, gửi chất vấn đến người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền.... Mỗi năm, rất nhiều lượt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội được chuyển đến các cơ quan chức năng  đề nghị xem xét giải quyết. Nhờ quyết liệt trong nghiên cứu, đôn đốc nên nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng xem xét và đã có kết quả giải quyết được đông đảo cử tri đồng tình ủng hộ. Có thể nói, với khối lượng công việc lớn, đa số đại biểu là kiêm nhiệm, nhưng hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã ngày càng có nhiều bước tiến bộ và đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Phát huy truyền thống 70 năm Quốc hội Việt Nam, trước yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu mong đợi của cử tri, mỗi đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, từ những kinh nghiệm căn bản đã được đút kết một cách nghiêm túc qua thực tiễn hoạt động, đồng hành cùng cử tri, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện chức năng nhiệm vụ ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.
 
Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119060