Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Nông nghiệp huyện Phú Tân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội

(TUAG)- Nhằm khai thác lợi thế của huyện thuần nông, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, nông nghiệp huyện Phú Tân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phú Tân. Nổi bật là từ Nghị quyết 11-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã quy hoạch phát triển định hướng 05 vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, với diện tích trồng nếp là 1.500ha, cây ăn trái hơn 2.510ha, rau màu hơn 275ha và thủy sản là 995,1ha.


Nông dân xuống giống vụ Thu Đông 2023

Đến nay, huyện Phú Tân đã sản xuất giống lúa, nếp đạt yêu cầu xuất khẩu, trong đó, nếp đã vào thị trường Liên minh Châu Âu gắn cấp mã số vùng trồng, toàn huyện có 19 mã số vùng trồng, với diện tích là 1.354 ha, với 392 hộ. Diện tích trồng màu hàng năm đều tăng, hiện có hơn 2.900ha. Việc khai thác các vùng đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái được người dân đồng thuận, với diện tích chuyển đổi 754,12ha và diện tích đang cho thu hoạch hơn 550ha, sản lượng ước đạt 8.400 tấn. Thủy sản trên địa bàn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, ngoài liên kết với các doanh nghiệp mở rộng vùng nuôi cá tra, còn phát triển thêm nhiều loại cá khác bán sang thị trường tiềm năng Campuchia. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục phát triển, hiện có 07 sản phẩm được Tỉnh công nhận đạt OCOP 03 sao.
Cao Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35160964