Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm toán về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

(TUAG)- Chiều 31/8, Đoàn giám sát thường trực HĐND tỉnh An Giang do ông Đỗ Tấn Kiết, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, giám sát về kết quả thực hiện kết luận sau kiểm toán đối với việc quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cùng tham gia buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ báo cáo với đoàn kết quả thực hiện kết luận sau kiểm toán đối với việc quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện khắc phục các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn gửi các đơn vị tổ chức thực hiện khắc phục kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị. Ngoài ra, đối với các đơn vị chậm khắc phục kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Sở Tài chính đã tổ chức làm việc để trao đổi với các đơn vị về nguyên nhân chậm thực hiện và tìm giải pháp thực hiện. Đối với nội dung kiến nghị thuộc trách nhiệm Sở Tài chính, Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo thường xuyên tại các cuộc họp đối với các phòng, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện khắc phục và báo cáo kết quả kịp thời cho UBND tỉnh báo cáo Kiểm toán nhà nước. Đối với Sở Nội vụ cũng đã triển khai thực hiện nghiêm các nội dung kết luận sau kiểm toán đối với việc quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 đối với các nội dung liên quan thẩm quyền đơn vị …


Trên cơ sở đó, lãnh đạo 2 đơn vị đề xuất đoàn giám sát: Kiến nghị Chính phủ xem xét sớm ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã được lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung để địa phương làm cơ sở thực hiện. Đối với địa phương, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và chủ đầu tư có số tạm ứng kéo dài nhiều năm tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh thời gian sớm nhất…
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện kết luận sau kiểm toán đối với việc quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương thời gian qua. Trên cơ sở thảo luận, góp ý, giải trình tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị 2 đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt những yêu cầu (chưa thực hiện được) theo thông báo kết luận của đơn vị kiểm toán nhà nước, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35158839