Truy cập hiện tại

Đang có 157 khách và không thành viên đang online

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước

(TUAG)- Chiều ngày 08/12, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp để thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang chuẩn bị trình tại Kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp; Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tham dự.
 

Quang cảnh cuộc họp Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại cuộc họp, các ý kiến tại cuộc họp về nội dung, hình thức tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; cơ sở pháp lý, thẩm quyền để đảm bảo ban hành nghị quyết Hội đồng nân dân tỉnh, sự phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu, cơ quan soạn thảo đã có giải trình làm rõ những nội dung đại biểu đã đặt ra. Đồng thời tiếp thu ý kiến của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết để đảm bảo hoàn chỉnh trước khi trình ra Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30330420