Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X sẽ diễn ra từ ngày 12 - 13/12/2022

(TUAG)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 225/HĐND-TT ngày 02/12/2022 điều chỉnh, thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:

Kỳ họp sẽ tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 12 - 13/12/2022. Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
 


Trước đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân./.
  
Tin, ảnh: Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30330620