Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(TGAG)- Cách đây 85 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã có các tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau: Hội Phản đế Đồng minh; Phản đế Liên minh; Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương; Mặt trận Dân chủ Đông Dương; Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương; Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội - gọi tắt là Việt Minh; Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam - gọi tắt là Hội Liên Việt. Tháng 3/1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt, đã động viên mọi nguồn lực của toàn dân góp phần tạo nên chiến thắng lừng lẫy  Điện Biên Phủ làm chấn động địa cầu.

Sau Hiệp định Gienève, ở miền Bắc ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời nhằm đoàn kết mọi lực lượng chống đế quốc Mỹ. Ở miền Nam, vào ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập trong cao trào đồng khởi đấu tranh của đồng bào miền Nam. Đến ngày 20/4/1968, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam đã được thành lập để quy tụ các phong trào đấu tranh của các giới, các lực lượng đấu tranh chống Mỹ xâm lược.

Tháng 4/1975, sau khi miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước; từ ngày 31/01/1977 đến 04/02/1977 diễn ra Đại hội thống nhất các tổ chức Mặt trận của cả nước, ba tổ chức Mặt trận là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ở miền Bắc), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (ở miền Nam) đã hợp nhất và lấy tên gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kế tục và phát huy vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam các thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập. Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động các nhiệm vụ trọng tâm trong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX; chú trọng các giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; xây dựng và phát huy các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn, thực hiện có kết quả việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt giám sát, phản biện; nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới... 

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngoài việc tập trung cho công tác tuyên truyền và các hoạt động chào mừng; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hướng dẫn việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 với những nội dung hết sức phong phú và thiết thực. Thông qua việc tổ chức ngày hội để ôn lại truyền thống lịch sử 85 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc địa phương; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 20 năm qua; thảo luận tìm giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Thông qua đó, biểu dương các hộ gia đình tích cực xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa; xây dựng khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện...

Ngoài những hoạt động trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khuyến khích các địa phương tùy vào điều kiện có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”; tổ chức các hoạt động: trao nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương... Đặc biệt là tham mưu và được Tỉnh ủy thống nhất chủ trương phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015; tổ chức họp mặt giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và Takeo nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào xây dựng nông thôn mới... triển khai các chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

THANH KHIẾT
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9895107