Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Công văn số 895-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh từ nay đến ngày kỷ niệm Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7, tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tuyên truyền, chỉ đạo việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân; những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công với cách mạng”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách pháp luật, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng,…

Tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm địa chỉ đỏ cách mạng, thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ; chỉnh trang, sửa chữa, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách. Đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan truyền thông của tỉnh, xây dựng chuyên trang, chuyên mục đưa tin truyên tuyền về các hoạt động kỷ niệm; gương điển hình trong lao động, học tập, công tác, vượt khó vươn lên của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

H.T
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210451