Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên quan tâm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

(TUAG)- Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990. Năm 2022 là năm thứ 33 Việt Nam ký Công ước về Quyền trẻ em, năm thứ 28 Việt Nam tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em.
 
Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc ổn định tình hình xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương, những năm qua, ngành chức năng huyện Tịnh Biên đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.
 

Trao tặng quà cho học sinh, trẻ em nghèo vùng biên giới

Hiện tại trên địa bàn toàn huyện Tịnh Biên có khoảng 423 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 5.440 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được chia sẻ và giúp đỡ. Với sự quan tâm nỗ lực của các cấp, các ngành, năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện và vận động xã hội hóa đã chăm lo, hỗ trợ trực tiếp (tiền, quà) cũng như tạo các hoạt động sân chơi cho gần 6000 lượt trẻ em, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.
 

Nhiều hoạt động vui chơi được tổ chức cho trẻ em

Tính riêng trong quý I/2022, toàn huyện đã vận động trao tặng được trên 2.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Với tổng kinh phí 617.900.000 đồng. Phối hợp Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang hỗ trợ cho cho 10 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó, tổ chức cấp phát 44.700 thẻ BHYT cho các đối tượng như: 3.988 thẻ BHYT cho thành viên hộ nghèo, trên 3000 thẻ BHYT thành viên hộ cận nghèo; 2.048 thẻ BHYT cho người có công với cách mạng và thân nhân; 4.331 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội; 12.826 thẻ BHYT cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi; 18.506 thẻ BHYT cho người dân sinh sống vùng khó khăn, dân tộc. Song song đó, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ, chăm sóc các trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2036; kế hoạch thực tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022…
 
Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực đó, môi trường sống của trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng hiện nay đã làm thay đổi nhận thức và môi trường sống của trẻ em. Môi trường sống hiện đại đã và đang tạo ra những rủi ro, nguy hại cho trẻ em nếu không có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Việc triển khai thực hiện các quyền trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc vẫn gặp nhiều khó khăn (khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách về cơ hội phát triển và đặc biệt là tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc vẫn còn khác nhau), vẫn còn có trẻ em là nạn nhân của của các vụ bạo lực, bị xâm hại tình dục,...
 

Tịnh Biên với công tác phổ cập bơi cho học sinh

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em, trong đó có bảo vệ trẻ em, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam đã cam kết thực hiện, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng đề nghị các ngành, các cấp cần tập trung tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, vận động toàn xã hội chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc,... xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí bổ ích dành cho trẻ em trong dịp hè,... đẩy mạnh phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vận động mọi nguồn lực cho trẻ em. Đồng thời, thể hiện sự cam kết và hưởng ứng thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp,... với những hoạt động cụ thể để chăm lo cho trẻ em nhằm chủ động giảm thiểu tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; thường xuyên rà soát, thống kê trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, theo dõi và giám sát những trường hợp trẻ em có nguy cơ bị ngược đãi, bạo hành, bị xâm hại tình dục, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, hỗ trợ, giới thiệu phẫu thuật, chỉnh hình miễn phí cho trẻ em khuyết tật.
 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức và thực thi có hiệu quả Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em đối với các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, tăng cường sự tiếp cận của trẻ em đối với pháp luật, chính sách liên quan tới trẻ em. Tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội, tiếp cận thông tin phù hợp, được phát triển tư duy sáng tạo, chia sẻ hiểu biết và những kinh nghiệm của các em./.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31403370