Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Châu Đốc đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

(TUAG)- Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, chúng ta sẽ rời xa một năm đầy khó khăn, vất vả với nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Song cũng trong thời gian khó khăn, vất vả ấy, mới thấy giá trị của sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Châu Đốc. Thành phố Châu Đốc đã vượt qua khó khăn, thách thức để bước sang năm mới, đón luồng sinh khí mới, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.


Năm 2021 đã đi qua, một năm quá khó khăn, đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4. Đối với thành phố Châu Đốc, dịch COVID-19 đã làm đình trệ nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, làm ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Song trong điều kiện khó khăn ấy, sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Châu Đốc đã đưa thành phố Châu Đốc vượt qua tất cả, đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu. Kinh tế tiếp tục giữ được sự tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước vượt so với dự toán tỉnh giao, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Sản xuất nông nghiệp được duy trì, diện tích cây trồng, sản lượng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đều tăng. Các hoạt động thương mại, các dịch vụ, giá cả hàng hóa giữ được ổn định đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được cải thiện. Thành phố chú trọng tăng cường huy động vốn đầu tư toàn xã hội, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các dự án, các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo triển khai. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động và tập trung triển khai các biện pháp tích cực phòng, chống dịch COVID-19 và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì. Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, văn nghệ phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Châu Đốc ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, trong trạng thái “bình thường mới” là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của thành phố, chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại, du lịch - dịch vụ. Chủ động công tác phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Đi qua một năm đầy khó khăn, thành phố Châu Đốc đã đoàn kết một lòng, vượt qua tất cả. Mùa xuân mới Nhâm Dần 2022 đang đến, với những quyết định sáng suốt, những giải pháp cụ thể, phù hợp của Đảng bộ và chính quyền thành phố Châu Đốc, đặc biệt là sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng vào một tương lai tươi sáng, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Hân Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25172990