Truy cập hiện tại

Đang có 151 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách thuộc ngành Nội vụ

(TUAG)- Sáng 12/01, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị.Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới kinh tế - xã hội, trong đó có công việc của ngành Nội vụ. Song cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chung sức hoàn thành mục tiêu kép, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi  các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Trong năm 2021, ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp thẩm định tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước... Theo đó, trong năm 2021, công tác cải cách hành chính cũng được ngành Nội vụ triển khai quyết liệt qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã có tham luận đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về tăng cường sự phối hợp giữa ban, bộ, ngành, địa phương với Bộ Nội vụ trong các lĩnh vực liên quan.Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cáo những nỗ lực trong điều hành đổi mới của ngành Nội vụ trong năm 2021. Bộ Nội vụ luôn bám sát hướng dẫn, quan điểm, sự lãnh chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, qua đó triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhờ đó, cả nước giảm 7 tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện. Qua đó, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị năm 2022, ngành Nội vụ cần tiếp tục nâng cao chất lương công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Trong đó, tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Bộ Nội vụ tăng cường tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Đồng thời yêu cầu ngành Nội vụ, các ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản ký công chức, viên chức, có chính sách thu hút nhân tài, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; tiếp tục tham mưu phối hợp hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030...

   Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072987