Truy cập hiện tại

Đang có 814 khách và không thành viên đang online

Thông cáo về Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(TUAG)- Ngày 02/12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Thông cáo về Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với nội dung chương trình kỳ họp như sau:
 

Vào ngày 07 tháng 12 năm 2021:
Buổi sáng:
- Thông báo kết quả Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh.
- Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.
- Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường trình bày các báo cáo, tờ trình có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
- Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
Buổi chiều:
- Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày các tờ trình có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
- Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.
- Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình số 734/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022; Tờ trình số 697/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
- Báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2021; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2021.
- Trưởng các Ban: Pháp chế và Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế và lĩnh vực dân tộc.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022.
- Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường: Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
Vào ngày 08 tháng 12 năm 2021:
Buổi sáng:
- Tiếp tục chất vấn tại Hội trường.
- Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã năm 2022 và những vấn đề có liên quan đến trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành.
- Chủ tọa kỳ họp đánh giá kết quả phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh.
- Thông qua các nghị quyết Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.  
+ Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
+ Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022.
+ Các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; các nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và các nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế.
- Bế mạc kỳ họp.
Trên đây là Thông cáo về Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến Nhân dân trong tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí biết để theo dõi và đưa tin về kỳ họp./.

Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26140803