Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

An Giang tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

(TUAG)- Trước những khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, ngành thuế tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận đầy đủ các chính sách pháp luật thuế mới ban hành, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về thuế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ bằng phương thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp (DN), người dân thực hiện nghĩa vụ thuế và hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế, dần ổn định sản xuất - kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách, bù đắp thiệt hại do tác động của dịch bệnh gây ra.


Cục Thuế tỉnh tập huấn chính sách thuế mới cho đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh

Công tác tuyên truyền được Cục Thuế tỉnh An Giang thực hiện qua nhiều hình thức đã kịp thời cung cấp, phổ biến đến người nộp thuế thông tin về chính sách thuế mới, quy trình nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để người nộp thuế trên địa bàn biết, hiểu rõ về các chính sách thuế hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ngành thuế hướng dẫn người nộp thuế biết, thực hiện TTHC thuế qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax), như: khai, nộp, hoàn thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, đăng ký thuế, xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước… Đặc biệt, đã phổ biến, hướng dẫn để người nộp thuế sử dụng chức năng hỏi, đáp trên eTax, trao đổi trực tiếp với cơ quan thuế các nội dung khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp cận nhanh chóng chính sách, pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện văn bản điện tử đối với thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế để DN, tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tra cứu và nhận các văn bản điện tử trong việc đôn đốc kê khai thuế từ cơ quan thuế; triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với xe ôtô, xe gắn máy. Ngoài ra, tuyên truyền, giới thiệu về hóa đơn điện tử để người nộp thuế trên địa bàn biết lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; khuyến khích người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn An Giang được thực hiện đầy đủ và thường xuyên qua nhiều hình thức đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế khi thực hiện chính sách, pháp luật thuế. Trong đó, tập trung hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hiệu quả hệ thống eTax để khai, nộp thuế, đăng ký thuế, xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước, tra cứu nghĩa vụ thuế, hỏi, đáp; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập DN đúng thời hạn và quy định…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tập trung tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là những chính sách thuế sửa đổi, bổ sung liên quan đến người nộp thuế, tập trung vào một số văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế; công tác triển khai thuế điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nội bộ ngành, quản lý thuế điện tử, thanh, kiểm tra thuế điện tử. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế, tác động của việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đến việc giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế của các DN, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1-1-2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.


Các thủ tục hành chính luôn được công khai tại các cơ quan thuế

Ngành thuế tăng cường tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các hồ sơ thuế tại bộ phận “một cửa”, đặc biệt là hồ sơ phải trả kết quả cho người nộp thuế theo đúng quy trình, quy định của ngành; hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc phát sinh về chính sách thuế, TTHC thuế, quyết toán thuế… nhất là đối với người nộp thuế mới khởi nghiệp sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, chủ động phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ, TTHC cho người nộp thuế.
Ngành thuế đặt mục tiêu giải quyết TTHC cho người nộp thuế nhanh chóng, đúng thời hạn quy định là tiêu chí hàng đầu trong hoạt động của ngành. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát TTHC tại cơ quan, gắn kết quả giải quyết TTHC của công chức vào việc đánh giá thi đua, xếp loại, khen thưởng định kỳ. Ngành thuế còn phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ về thuế, như: dịch vụ về kế toán, dịch vụ về hóa đơn điện tử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt đầy đủ các quy định, các bước chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế nhằm cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung và tháo gỡ những vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực hiện…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30198521