Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

(TUAG)- Ngày 12/01/2021, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị thành viên UBND mở rộng nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến dự.Năm 2020 UBND huyện thực hiện chương trình công tác đạt 88/90 đầu công việc. Năm 2021, UBND huyện xây dựng chương trình công tác gồm 116 đầu công việc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 để thực hiện 16 chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết HĐND huyện. Đáng lưu ý 1 số nhiệm vụ nổi bật là:

Trên lĩnh vực kinh tế: Hỗ trợ Tập đoàn TH triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia. Quy hoạch diện tích trồng cỏ, cây thức ăn cho bò khoảng 3.000 ha tại các xã Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Lạc Quới, Lương An Trà. Đẩy mạnh thực hiện việc phát triển sản phẩm OCOP. Phấn đấu trong năm 2021 công nhận xã Tân Tuyến đạt xã nông thôn mới, xã Tà Đảnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, khai thác kinh tế biên giới. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch, chỉnh trang, phát triển đô thị thị trấn Cô Tô và thị trấn Tri Tôn mở rộng là đô thị loại IV. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các cụm tuyến dân cư vượt lũ. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022. Giữ vững và duy trì công tác phổ cập giáo dục - các cấp học. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu năm 2021 công nhận thêm 02 trường.

Nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch COVID-19,...; tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thành mục tiêu Chương trình y tế quốc gia, phòng chống suy dinh dưỡng, thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân; làm tốt công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, bảo tồn, phát huy các di sản và văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đầu tư và khai thác có hiệu quả các điểm di tích trên địa bàn huyện. Mời gọi đầu tư mở rộng các hạng mục công trình phát triển du lịch ở các điểm như hồ Tà Pạ, hồ Soài Chék, Ô Tà Sóc, Soài So, Ô Thum,...

Chăm lo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo. Tăng cường công tác giới thiệu, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức các hình thức giao dịch việc làm ở huyện, cụm xã tạo cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho người nghèo. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trên lĩnh vực nội chính: Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của huyện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, địa phương triển khai thực hiện ngay. Mọi sự chậm trễ về tiến độ thời gian và chất lượng không đảm bảo, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của trên và yêu cầu thực tế, UBND huyện sẽ cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ công tác khác./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35161446