Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đột phá và bền vững

(TUAG)- Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 30/11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tổ chức hội nghị lần thứ 2. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2021; đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp triển khai sớm, nổ lực tối đa, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ chính trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh chung về khó khăn dịch bệnh, suy thoái kinh tế, an ninh, an toàn biên giới... lãnh đạo ngành, địa phương phải xây dựng tất cả các phương án, kể cả phương án xấu nhất để đối phó hiệu quả nhất.

Đánh giá về kết quả đạt được năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự nỗ lực của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và huyện thị thành trong nỗ lực kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Kinh tế tăng trưởng hợp lý, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh đảm bảo tốt, đặc biệt biểu dương các lực lượng đã cố gắng nổ lực hết mình bảo vệ an ninh biên giới, an ninh nội địa, trật tự an toàn xã hội đã được hệ thống chính trị, đảng viên, quần chúng nhân dân ủng hộ... Công tác xây dựng Đảng, quần chúng đạt kết quả đáng ghi nhận nhất là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp".Năm 2021 là năm đầu tiên của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025. Trên tinh thần đó, các ngành, các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu để từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo hướng tích cực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện để duy trì mức tăng trưởng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiện vụ chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, bắt đầu nhiệm kỳ mới với con người mới, công việc mới, động lực mới rất cần thay đổi suy nghĩ để đổi mới cách làm, đột phá trong tư duy mới trong từng công việc, lĩnh vực phụ trách. UBND tỉnh cần tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dịch kinh tế hợp lý hơn, có sự đột phá và phải bền vững. Về lĩnh vực kinh tế, An Giang vẫn là tỉnh nông nghiệp, cần tính lại kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Cần tạo ra yếu tố, động lực cho tăng trưởng. Cải cách thủ tục hành chính tạo động lực cho các chủ thể sự phát triển. Tranh thủ hiệu quả tối đa vốn đầu tư công và triển khai thực hiện hiệu quả nhất trên ba góc độ: Kinh tế, xã hội và môi trường. Quản lý và khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên không tái tạo. Khai thác động lực mới, yếu tố mới cho sự phát triển như: Nguồn nhân lực có chất lượng như dân số đông, dân số trẻ; công nghệ trong bối cảnh hạ tầng còn nhiều khó khăn; thứ ba là yếu tố văn hóa phải được khai thác trở thành nội lực của tỉnh. Hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Song song đó, công tác an sinh xã hội đi vào nề nếp, chuyên nghiệp hơn, có cơ chế vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và đặc biệt nâng cao sức đề kháng của nhân dân trong ứng phó thiên tai bão lũ. Về an ninh trật tự phải kiên quyết với tội phạm tạo sự an tâm cho Nhân dân, Doanh nghiệp nhưng vẫn hòa hiếu và thân thiện với môi trường thu hút đầu tư.

Mấu chốt để thực hiện thắng lợi những mục tiêu năm 2021 cũng như kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, nhằm khai thác lợi thế so sánh của tỉnh trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tỉnh ủy xác định tỉnh cần huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.../.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095306