Truy cập hiện tại

Đang có 76 khách và không thành viên đang online

An Giang: Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới năm 2020

(TUAG)- Sáng ngày 22/10/2020, tại Hội trường Khu Du lịch cáp treo núi Cấm (ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới năm 2020 tại An Giang.Đồng chí Phạm Minh Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang, cùng chủ trì hội nghị; với gần 200 đại biểu tham dự.


Thiếu tướng, PSG.TS Phí Đức Tuấn - Nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân báo cáo chuyên đề với Hội nghị

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ, một số kinh nghiệm trong xử lý biểu tình, bạo loạn thời gian qua; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn các tỉnh biên giới.

Ban Tổ chức Hội nghị cho biết, năm nay là năm thứ ba, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta. Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và độ vững chắc; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiểu sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới của đất nước, trên cơ sở đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị cùng chung sức thực hiện. Riêng các đại biểu dự Hội nghị lần này kịp thời đưa nội dung được tập huấn vào quá trình tác nghiệp của mình,và các đồng chí giành nhiều tâm sức hơn vào việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta ngày càng hiệu quả, thiết thực; xứng đáng với vị trí của nó trong đời sống chính trị của toàn xã hội./.

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21861158