Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị

(TUAG)- Ngày 27/7, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang lần thứ V; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cùng hơn 140 đại biểu đại diện trên 100.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động toàn tỉnh là những cá nhân, tập thể tiêu biểu, tiên phong trong các phong trào thi đua về dự và được vinh danh.Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh An Giang trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nhất là đổi mới công tác vận động nữ công nhân, viên chức, người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; kịp thời nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động nói chung, lao động nữ rói riêng trong sản xuất, công tác và trong cuộc sống. Đặc biệt, đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, lồng ghép với thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tham gia “Chung sức xây dựng nông thôn mới” phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, qua đó, đã khơi dậy tiềm năng sáng tạo, sức cống hiến, tâm huyết với nghề nghiệp, thái độ lao động có trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Để phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động đạt hiệu quả, thật sự là động lực của sự phát triển, đồng thời để lực lượng nữ công nhân, viên chức, người lao động có nhiều cơ hội để phát triển toàn diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ cho phong trào, nhằm lan tỏa những việc làm hiệu quả thiết thực của các cá nhân và tập thể điển hình, góp phần đưa phong trào lao động sáng tạo và công tác vận động nữ công nhân, viên chức, người lao động đi vào đời sống xã hội; hướng đến xây dựng một An Giang năng động, văn minh, thân thiện và phát triển.

“Muốn phòng trào thi đua đi vào chiều sâu, thực sự là việc làm thiết thực gắn với công việc hàng ngày của mỗi người; để mỗi người cố gắng làm tốt và làm tốt hơn công việc của mình vì lợi ích của bản thân, của những người thân, của cộng đồng và của đất nước thì các cấp Công đoàn trong tỉnh cấp cần chủ động, tích cực tham gia với các cấp chính quyền, với người sử dụng lao động để có cơ chế, chính sách thi đua phù hợp tạo ra động lực thúc đẩy người lao động tự giác, hăng hái tham gia lao động, công tác và học tập với tinh thần năng động sáng tạo” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, thi đua yêu nước trong hệ thống công đoàn, trọng tâm là phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” thời gian tới phải tập trung gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, với nhiều mô hình, việc làm mới thiết thực, mang lại hiệu quả cao, xuất phát từ nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, vừa đáp ứng yêu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, viên chức, người lao động.
Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp trong tỉnh An Giang cần tập trung xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động nói chung, lực lượng nữ công nhân, viên chức, người lao động nói riêng nhằm phát triển toàn diện về trí thức, đạo đức, thể chất, tinh thần, có năng lực sáng tạo, khát khao, hoài bão làm chủ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua do các cấp Công đoàn tỉnh An Giang phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế sôi nổi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua 5 năm phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, toàn tỉnh An Giang có 4.154 công trình có tổng giá trị trên 10.400 tỷ đồng; 19.738 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý mang lại giá trị làm lợi trên 16 tỷ đồng; 349 đề tài nghiên cứu khoa học, 47 dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ được công nhận, có giá trị làm lợi trên 176 tỷ đồng.

Từ năm 2015 đến năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tuyên dương hàng trăm tập thể và cá nhân là những tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt”, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình ý nghĩa. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có trên 130.400 lượt nữ công nhân, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trên 96.700 lượt đoàn viên nam được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”.Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính Phủ tặng Cờ thi đua toàn diện vì đạt thành tích xuất sắc năm 2019; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân, viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020; 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen 33 tập thể, 106 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2015-2020./.

Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22559137