Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

An Giang tích cực chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025

(TUAG)- Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm diễn ra đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 05 năm (2016-2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH-UBND, ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tỉnh An Giang đã tích cực tổ chức các hoạt động từ cấp tỉnh đến cơ sở và  chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 (dự kiến tổ chức vào quý III năm 2020).

Về công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết để góp phần vào sự thành công của Đại hội, tăng tính hiệu quả và lan tỏa của Đại hội thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị, trong Nhân dân. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, về đại hội thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong những tháng đầu năm, các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trên các chuyên trang thi đua yêu nước của Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang. Định kỳ 2 lần/tháng, các cơ quan thông tin trong tỉnh thực hiện tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới.

Phát động thi đua yêu nước và giới thiệu điển hình tiên tiến

Ngay từ đầu năm, tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần chào mừng Đại hội thi đua tỉnh năm 2020. Từng địa phương, đơn vị đã phát động thi đua thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Đặc biệt, trong diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đã huy cộng đồng dân cư chung tay cùng hệ thống chính trị góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Tuy khó khăn, nhưng tinh thần thi đua trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân lại càng được phát huy mạnh mẽ. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được triển khai như: mô hình ATM gạo được triển ở nhiều địa phương; tặng tiền, quà cho người bán vé số và người cơ nhỡ, may khẩu trang vải tặng người nghèo,….

Bên cạnh đó, nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua đã được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng. Trong 5 năm qua, đã có không ít những điển hình, nhân tố tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn, tạo được tiếng vang trong cả nước, xứng đáng được biểu dương, khen thưởng như mô hình: “Xe chuyển bệnh miễn phí”, “Đội xây cầu từ thiện”, “Bếp ăn tình thương”,….. Việc giới thiệu khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội, tiêu biểu trong 05 năm qua ở tất cả các lĩnh vực để khen thưởng trong đại hội yêu nước ở các địa phương, đã có tác dụng động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân nỗ lực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, là đòn bẩy để nhân rộng, tạo sự lan tỏa của những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.
    
Tổ chức Đại hội    

Để tiến tới Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh, từng xã, phường, thị trấn, công ty, tổng công ty thuộc cấp tỉnh, bộ ngành và tương đương sẽ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến; hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt; hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo và tổ chức đại hội thi đua yêu nước tùy theo quy mô và đặc điểm của từng đơn vị.
Xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) được chọn làm xã điểm và đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, đây là bước khởi đầu quan trọng để các xã phường trên địa bàn tỉnh tiến hành tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã, tiến tới tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước cấp huyện, thị, thành phố, sở, ngành tỉnh và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.

Đại hội Thi đua yêu nước là dịp để đúc kết lại kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua, cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương những đóng góp của những tập thể, cá nhân tiêu biểu; qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đứng trước những vận hội và thách thức mới, hy vọng qua Đại hội thi đua yêu nước lần này, tỉnh An Giang sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để góp phần vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới./.

HUỲNH THỊ DIỄM CHÂU
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21827295