Truy cập hiện tại

Đang có 199 khách và không thành viên đang online

An Giang thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

(TGAG)- An Giang là một trong những địa phương triển khai sớm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính gắn với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, nhiều sở, ngành và UBND huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh và doanh nghiệp bưu chính để triển khai. Kết quả triển khai Quyết định 42/2012/QĐ-UBND đạt 650.000 kết quả nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


Năm 2019, tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 97%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 45%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 34%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 41,5%; mức độ 4 đạt tỷ lệ 75,8%. Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI (bưu chính công ích) đạt 81,2%; Tỉ lệ giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC đạt 20,1%; Tỷ lệ giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm đạt 40,6%.

UBND tỉnh nhận thấy việc triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin và Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong công tác cải cách hành chính, giúp công tác cải cách hành chính và điều hành trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, công khai minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

        
Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14095854