Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đổi mới trên quê hương Bác Tôn và nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Người
18-08-2016 | 15:47    (lượt xem:1215)

(TGAG)- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2016), các sở, ban ngành, cơ quan; huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để kỷ niệm Ngày sinh của Người. Đặc biệt, diện mạo xã nông thôn mới Mỹ Hòa Hưng ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng… được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh, sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ góp phần nâng cao thu nhập người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn luôn sạch đẹp...
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - công nhân ưu tú, người cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước vĩ đại
16-08-2016 | 14:53    (lượt xem:1113)

(TGAG)- Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 tại Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), là một trong những chiến sĩ lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta, người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thân tiêu biểu cho tinh thần bất khuất, hiến dâng cả đời mình cho độc lập tự do của dân tộc và lý tưởng cộng sản.
Bác Hồ - Bác Tôn, hai con người - một chí hướng
20-08-2015 | 09:27    (lượt xem:2178)

(TGAG)- Nửa cuối thế kỷ XIX, trước sự xâm lược của thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chống cự yếu ớt, nhanh chóng thất bại và đầu hàng. Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành thuộc địa nửa phong kiến. Kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta thì ngọn lửa đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc lại bùng cháy mạnh mẽ khắp nơi, tuy nhiên các phong trào đấu tranh đó đều dần dần rơi vào thất bại. Đến đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam đã diễn ra cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ đang ở trong tình thế rất nguy kịch, đen tối như không có đường ra.
Tôn Đức Thắng từ chủ nghĩa yêu nước tới con đường cách mạng
16-08-2015 | 17:57    (lượt xem:2129)

(TGAG)- Ngay từ thơ ấu, cậu bé Tôn Đức Thắng đã thừa hưởng nhiều giá trị đạo đức được kết tinh từ truyền thống gia đình, quê hương và những bài học về đạo lý làm người, về tinh thần yêu nước... Vốn có tư chất thông minh, đầy khát vọng, yêu thích và đam mê lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật, người thanh niên Tôn Đức Thắng sớm đến với phong trào của giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ những ngày đầu và trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp. Con đường đưa Tôn Đức Thắng đi từ chủ nghĩa yêu nước tới con đường cách mạng của giai cấp vô sản là một con đường vinh quang nhưng đầy thử thách gian khó với năm bước ngoặt quan trọng, thể hiện ý chí, nỗ lực, sự kiên định sắt son và bản lĩnh cách mạng của người con ưu tú không chỉ của An Giang mà của cả dân tộc Việt Nam.
Thống Kê

Đang có 206 khách online

Số lượt xem : 6156861