Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng - Đức tính mà mỗi cán bộ, công chức ngày nay cần phải học ở Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(TGAG)- Bác Tôn - người cộng sản luôn kiên định mục tiêu lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân lao động, có tinh thần chiến đấu và sáng tạo trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù, khó khăn thử thách không làm chùn khí phách của người cộng sản. Học tập Bác Tôn, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ công chức trẻ ngày nay cần xác định được mục tiêu lý tưởng cho cuộc đời sự nghiệp của mình và cần thiết phải kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng mà mình đã chọn.
 
Bác Tôn không phải là nhà lý luận, nhà tư tưởng mà là con người có sự lựa chọn đúng, có hành động chuẩn mực, tiên phong mang đậm chất người, chất lý tưởng, luôn sống giản dị, khiêm nhường. Bác Tôn bắt đầu cuộc đời làm thợ. Trong các nghề, Bác thích nhất là nghề thợ máy và thợ điện. Bằng hành động thực tiễn, Bác Tôn làm cho ta hiểu rõ nhân cách của người cộng sản suốt cuộc đời kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng mà Người đã lựa chọn. Sự lựa chọn lý tưởng cách mạng và quyết tâm theo đuổi lý tưởng cách mạng được thể hiện qua thực tiễn hoạt động cách mạng dày dặn, phong phú, giàu tính đảng, tính chiến đấu, tính nhân văn và là sự biểu hiện rực rỡ của tư duy năng động, sáng tạo.

Sinh ra và lớn lên ở quê hương Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), Bác Tôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Tôn Đức Thắng là một biểu tượng cho lý tưởng cách mạng sáng ngời. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đồng chí luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đã chọn, cuộc đời hoạt động của Người đã minh chứng cho điều đó.

Tuổi trẻ Bác Tôn cũng trải qua thời niên thiếu như bao lớp trẻ khác được học tập, có mơ ước, có hoài bão, được định hướng tương lai. Tuy nhiên, chàng thanh niên Hai Thắng không như một số bạn đồng trang lứa đi theo định hướng tốt đẹp mà cha, mẹ đã chọn hay tìm con đường vinh hoa, phú quý cho bản thân mà Hai Thắng đã mạnh dạn và kiên quyết chọn đường đi cho riêng cuộc đời mình thể hiện khát vọng và ý chí tự lập lớn ngay từ tuổi trẻ. Đó là tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, Hai Thắng đã chọn nghề làm thợ để phục vụ đất nước, phục vụ giai cấp công nhân - đó là điều đất nước đang cần trong thời điểm đó, sự lựa chọn này không dễ tí nào, trong khi Hai Thắng có thể chọn cho mình con đường làm “thầy thông, thầy ký” để gia đình sung túc, ấm no hơn.
 
Chọn là nghề thợ máy, Tôn Đức Thắng tham gia vào hàng ngũ giai cấp công nhân, lãnh đạo phong trào yêu nước, chống áp bức dân tộc, chống đế quốc, phong kiến. Khi bị Pháp bắt giam, bị tù đày 15 năm ròng rã, chịu nhiều cực hình dã man, tàn bạo: chế độ khổ sai, nhốt vào hầm xay lúa, hầm tối, tay chân bị xiềng xích, gông cùm, kìm kẹp, bị địch đánh đập, bỏ đói, bỏ khát nhưng Tôn Đức Thắng vẫn một lòng trung với Đảng, vẫn giữ tinh thần cách mạng kiên cường, không gì lay chuyển được. Trong những tháng năm bị tù đày, đồng chí luôn nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường của người cộng sản, của giai cấp công nhân, kêu gọi giai cấp đoàn kết, luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc, của giai cấp… Mục đích của đồng chí là làm tất cả mọi việc có lợi cho Đảng, cho cách mạng để giải phóng dân tộc.
    
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, vừa thoát khỏi nhà tù thì đất nước lại bùng nổ chiến tranh, Tôn Đức Thắng tham gia ngay vào kháng chiến, kiến quốc (1945 - 1954), 9 năm trường kỳ chống thực dân pháp và can thiệp Mỹ; 15 năm cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên phạm vi cả nước (1954 - 1969), 11 năm cống hiến to lớn trên cương vị Chủ tịch nước (1969-1975). Trãi qua 35 năm ở những cương vị lãnh đạo trọng yếu trong tổ chức của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, đồng chí đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và trong ngần ấy thời gian bao giờ Người cũng kiên định với lý tưởng cách mạng mà mình đã lựa chọn. Đảm nhận trọng trách hay ở cương vị nào thì đồng chí vẫn luôn một lòng với Đảng, với Nhân dân.
     
Học tập tấm gương của Bác Tôn về sự lựa chọn lý tưởng và kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, mỗi cán bộ, công chức, nhất là công chức trẻ, khi đã tham gia công tác, nghĩa là đã có sự chọn lựa lý tưởng, con đường đi cho bản thân và còn đường đó không ngoài khác con đường cách mạng, và mỗi cán bộ, công chức cần kiên định với lý tưởng mà mình đã lựa chọn đó là tinh thần không sợ khó khăn, gian khổ, không sợ bất cứ một kẻ thù nào; trước khó khăn không lùi bước, trước thắng lợi không kiêu ngạo, trước cám dỗ không lay chuyển và khuất phục, luôn giữ vững trong tim một tình yêu quê hương, Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, chính trí tuệ và bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng sẽ giúp mỗi cán bộ, công chức đứng vững trước những thách thức và nguy cơ cám dỗ của các thế lực thù địch. Đồng thời, tự tin thích ứng với những thay đổi, biến động của cuộc sống, cống hiến sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đông Hải
Số lần xem các bài viết
7855326