Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Bế mạc Kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện Thoại Sơn, khóa XI

(TGAG)- Qua 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 17/12/2019, kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện Thoại Sơn, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.Tại buổi làm việc sáng nay, đại biểu tiếp tục thảo luận và trả lời chất vấn các vấn đề kinh tế xã hội và một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND huyện. Qua phiên chất vấn cho thấy, việc thực hiện các nghị quyết HĐND huyện và các kết luận của Chủ tọa kỳ họp trước đây đã được UBND huyện và các ban, ngành chủ động triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của HĐND huyện Những kết quả đạt được đã được đại biểu HĐND huyện, cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Trong 13 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của UBND huyện, có 10 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt. Trong 20 chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, có 15 chỉ tiêu vượt và 05 chỉ tiêu đạt. Đây là tiền đề quan trọng để kinh tế huyện phát triển bền vững hơn trong những năm tiếp theo.


Với sự thống nhất cao, HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện năm 2020; Phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thoại Sơn; Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương; Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Thoại Sơn năm 2020; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Kỳ họp thường lệ năm 2020.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Đô, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND huyện, các cấp, ngành sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của kỳ họp. Các ngành, các xã, thị trấn nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, gắn bó chặt chẽ với nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ năm 2020. Sau kỳ họp các vị đại biểu HĐND nhanh chóng thực hiện việc tiếp xúc cử tri, thông báo nội dung trả lời, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

UBND huyện, các ngành tiếp tục có những biện pháp điều hành linh hoạt quản lý để khắc phục những hạn chế, huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát huy hiệu quả Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, đẩy mạnh liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên đầu tư vốn, nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang nâng cấp đô thị, đẩy mạnh quảng bá du lịch Thoại Sơn, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện 7 nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, phát huy tiềm năng và khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội huyện./.
                                       
Ngô Quyền - Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595490